Prawo zamówień publicznych - Zamówienia publiczne - przepisy prawa - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne - przepisy prawa

Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenia dotyczące postępowań o zamówienia publiczne publikowane są na stronach BIP Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku: Prawo zamówień publicznych.

Metryczka

Data publikacji : 06.12.2016
Data modyfikacji : 06.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Olszańska Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry