ZP.137.2020 - Usługi szkoleniowe z zakresu teleinformatyki w ramach projektu Nowoczesna Policja dla Małopolski

termin składania ofert 13 stycznia 2021 r. godz. 13:00 Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 22.12.2020
Data modyfikacji : 25.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kadula
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kadula Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kadula
do góry