ZP.64.2020 - Usługi szkoleniowe z zakresu teleinformatyki w ramach projektu Nowoczesna Policja dla Małopolski, termin składania ofert: 27.08.2020, godz. 11:00

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i
Otwarte Zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla
Małopolski

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.08.2020
Data modyfikacji : 19.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kadula
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kadula Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kadula
do góry