ZP.135.2019 Usługi szkoleniowe z zakresu teleinformatyki w ramach projektu Nowoczesna Policji dla Małopolski

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/ Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu teleinformatyki, z podziałem na zadania:
  1. Zadanie 1:
   1. VMware vSphere: Install, Configure, Manage [v6.7];
   2. MS 55021 Konfigurowanie i administrowanie Hyper-V w Windows Server 2012;
  2. Zadanie 2:
   1. Automating Administration with Windows PowerShell;
   2. Bezpieczeństwo systemów w domenie Active Directory Windows Server 2016 w połączeniu z Windows 10
 2. Szczegółowy opis dot. ilości osób, dni szkoleniowych oraz minimalnego programu zawarty jest w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.
 3. Wykonawca zaproponuje terminy szkoleń po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania terminów szkoleń z Wykonawcą. Ostatni dzień szkolenia musi przypadać najpóźniej na dzień 10.12.2019 roku.
 4. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 03.10.2019
Data modyfikacji : 27.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Olszańska Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kadula
do góry