Dostawa zestawów radiokomunikacyjnych standardu TETRA, standardu DMR oraz radiotelefonów biurkowych

Nr Sprawy: ZP-56/2016

Data publikacji: 29.04.2016

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wg zasad określonych w Specustawie

Termin składania ofert: 10.05.2016 do godz. 12:00

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt.1 i  2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz. U. Dz.U.2016.393)

UWAGA! Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych osobno na zestawy TETRA i DMR. Oznacza to, iż Wykonawca może składać oferty na: pozycję asortymentową nr 1 (TETRA) lub łącznie na pozycje asortymentowe nr 2, 3 i 4 (DMR) lub na wszystkie pozycje asortymentowe tj. 1-4

UWAGA! W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 10.05.2016 r. do godz. 12:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 29.04.2016
Data modyfikacji : 21.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Gumiela
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Gumiela Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Gumiela
do góry