STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH W KWP W KRAKOWIE - Stanowienie aktów prawnych - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH W KWP W KRAKOWIE

 

Komendant Wojewódzki Policji wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

1) zarządzenia

2) decyzje

3) rozkazy

4) instrukcje

5) pisma okólne

 
 
Zagadnienia dotyczące stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.). Zarządzenie szczegółowo określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

 

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 02.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Prawny KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry