SŁUŻBA I PRACA W POLICJI - Służba i praca w Policji - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

SŁUŻBA I PRACA W POLICJI

 

Kandydaci pragnący złożyć swoje kompletne oferty, mogą to zrobić w poniedziałki i środy w godz. 8.30 do 14.30. w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 109.


KOMUNIKAT: 

w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 roku zostanie uruchomiony kolejny nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji". Oferta dotyczy wyłącznie osób, które zakonczyły postępowanie kwalifikacyjne do słuzby w Policji i zostały umieszczone na liście rankingowej. Szczegóły >>tutaj<<

Oświadczenie dot. zgody na podjęcie studiów "Nauka o Policji" >>tutaj<<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy harmonogram przyjęć do służby w Policji na rok 2022:

1) 7 marca,

2) 10 maja - DODATKOWY NABÓR

3) 14 czerwca,

4) 2 sierpnia,

5) 19 września,

6) 29 grudnia.

 


I. SŁUŻBA W POLICJI

TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
4) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
5) kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie składania oferty).

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

1) tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
2) uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
3) uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
4) prawo jazy kat. „A” lub „C”.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

kwestionariusz osobowy (część A i B)  -  POBIERZ

 

OGŁOSZENIA

- SŁUŻBA W POLICJI

- KANDYDACI DO 3-LAT OD ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY

- STANOWISKO PILOTA SEKCJI LOTNICTWA POLICJI SZTABU POLICJI KWP W KRAKOWIE

 

KONTAKT

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078
fax:47 83 54 079

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

UWAGA !

Od 1 stycznia 2020 roku dokumenty można składać we wszystkich jednostkach garnizonu małopolskiego (za wyjątkiem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Krakowie). 

Informacje dot. przyjmowania dokumentów dostępne są na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
Praca w Policji
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj:
http://praca.policja.pl/

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.).

 

SŁUŻBA W POLICJI - LISTA RANKINGOWA 2022

- 7 marca 

- 10 maja 

- 14 czerwca

- 2 sierpnia

- 2 sierpnia- kandydaci wg nowego rozporządzenia MSWiA z dnia 12 stycznia 2022 r. (poz.109)

 


II. PRACA W POLICJI

1) KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

 

KONTAKT

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

strona: http://malopolska.policja.gov.pl/

 

Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie - ZOBACZ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

wzory oświadczeń dot. naboru do korpusu służby cywilnej w KWP w Krakowie

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w KWP w Krakowie:

specjalista ds. kadr w Sekcji ds. Osobowych Wydziału Kadr KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 111792

 

 

 

 

 

 

Informacje o wynikach naborów:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: referent ds. obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 107701

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: inspektor ds. windykacji należności budżetowych w Wydziale Finansów KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 109052

Informacja o wyniku naboru na stanowsiko: starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 108694

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: inspektor ds. obsługi kancelarii tajnej i kancelarii tajnej międzynarodowej w Kancelarii Tajnej Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 106967

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. pozwoleń na broń w Sekcji ds. Pozwoleń na Broń Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 106962

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 105813

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 105565

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. nadzoru nad robotami budowlanymi, opracowaniem dokumentacji budowlanej oraz nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie-
nr ogłoszenia 103 653

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. nadzoru nad robotami budowlanymi, opracowaniem dokumentacji budowlanej oraz nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie-
nr ogłoszenia 104 573

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds.nadzoru nad zadaniami inwestycyjno-remontowymi  oraz eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 103860

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. pozwoleń na broń w Sekcji ds. Pozwoleń na Broń Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 104 010

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 103690

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: inspektor ds. prowadzenia sekretariatu w Wydziale Techniki Operacyjnej- nr ogłoszenia 102393

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: starszy specjalista ds. finansowych w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 102049

 


2) OFERTY PRACY NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ:

 

Ogłoszenia na stanowiska niebędące w korpusie służby cywilnej w KWP w Krakowie:

- brak ogłoszeń

 

Dokumenty do pobrania:

- Oświadczenie kandydata dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna RODO

 

Kontakt
Wydział Kadr
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

pok. 210A lub 219A (budynek główny)
tel: 47 83 54 062,

      47 83 54 067,
      47 83 54 072,
      47 83 54 087,
      47 83 58 034.

e-mail: sekretariat.kadry@malopolska.policja.gov.pl
strona: malopolska.policja.gov.pl/krk


 

Metryczka

Data publikacji : 07.12.2015
Data modyfikacji : 05.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Krzywoń Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Krzywoń Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Krzywoń
do góry