SŁUŻBA I PRACA W POLICJI - Służba i praca w Policji - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

SŁUŻBA I PRACA W POLICJI

UWAGA !

Komendant Główny Policji ogłosił terminy i limity przyjęć do służby w Policji na rok 2017:

- 22 lutego  - 45 osób,
- 23 maja - 46 osób,
- 22 sierpnia - 50 osób,

-  2 listopada - 56 osób,
- 28 grudnia - 123 osoby.
 

I. SŁUŻBA W POLICJI

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
4) dowód osobisty wraz z kserokopią oraz książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
5) kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie składania oferty).

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

1) tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
2) uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
3) uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
4) prawo jazy kat. „A” lub „C”.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

kwestionariusz osobowy (część A i B)  -  POBIERZ

 

KONTAKT

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: (12) 61 54 068, (12) 61 54 078
fax: (12) 61 54 079

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, tel: (12) 61 54 0 68

w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 14.30

Odbiór skierowań na etap Test Wiedzy Ogólnej (TWO) i Test Sprawności Fizycznej (TSF)

w piątki od 9.00 do 14.00

Rozmowy Kwalifikacyjne (RK)

we wtorki od 10.00 do 14.00

Odbiór skierowań na Komisję Lekarską (KL) i składanie ankiet bezpieczeństwa

w środy od 10.00 do 13.00

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj:
http://praca.policja.pl/

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.).

 

AKTUALNE OGŁOSZENIA - SŁUŻBA W POLICJI

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SŁUŻBY W POLICJI 22.08.2017

 

II. PRACA W POLICJI

 

KONTAKT

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: (12) 61 54 068, (12) 61 54 078

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

strona: www.malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

 

1) KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie - ZOBACZ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

oświadczenie kandydata

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Krakowie:

 

Ogłoszenie na wolne stanowisko: starszy księgowy do spraw: rozliczeń w Sekcji Księgowości Wydziału Finansów KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 15 235

Ogłoszenie na wolne stanowisko: specjalista ds. zaopatrzenia teleinformatycznego w Sekcji Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie - nr ogłoszenia 15 484

 

Listy kandydatów spełniających wymagania formalne:

Lista osób spełniających wymogi formalne na stanowisko: inspektor ds. rozliczeń finansowych w Wydziale Transportu KWP w Krakowie - nr ogłoszenia 14 932

Informacje o wynikach naborów:

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 14 050

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 13 741

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 13 372

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 13 361

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 13 409

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 12 646

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 12 437

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 11 485

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 10 480

 

 

2) POZOSTAŁE OFERTY DLA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH:

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy poza Korpusem Służby Cywilnej w KWP w Krakowie:

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.12.2015
Data modyfikacji 20.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Krzywoń Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Krzywoń Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Krzywoń
do góry