SŁUŻBA I PRACA W POLICJI - Służba i praca w Policji - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

SŁUŻBA I PRACA W POLICJI

UWAGA !

Komendant Główny Policji ogłosił terminy i limity przyjęć do służby w Policji na rok 2017:

- 22 lutego  - 45 osób,
- 23 maja - 46 osób,
- 22 sierpnia - 50 osób,

-  2 listopada - 85 osób,
- 28 grudnia - 165 osób.
 

I. SŁUŻBA W POLICJI

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
4) dowód osobisty wraz z kserokopią oraz książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
5) kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie składania oferty).

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

1) tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
2) uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
3) uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
4) prawo jazy kat. „A” lub „C”.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

kwestionariusz osobowy (część A i B)  -  POBIERZ

 

KONTAKT

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: (12) 61 54 068, (12) 61 54 078
fax: (12) 61 54 079

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, tel: (12) 61 54 0 68

w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 14.30

Odbiór skierowań na etap Test Wiedzy Ogólnej (TWO) i Test Sprawności Fizycznej (TSF)

w piątki od 9.00 do 14.00

Rozmowy Kwalifikacyjne (RK)

we wtorki od 10.00 do 14.00

Odbiór skierowań na Komisję Lekarską (KL) i składanie ankiet bezpieczeństwa

w środy od 10.00 do 13.00

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj:
http://praca.policja.pl/

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.).

 

AKTUALNE OGŁOSZENIA - SŁUŻBA W POLICJI

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SŁUŻBY W POLICJI 22.08.2017

 

II. PRACA W POLICJI

 

KONTAKT

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: (12) 61 54 068, (12) 61 54 078

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

strona: www.malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

 

1) KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie - ZOBACZ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

oświadczenie kandydata

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w Korpusie Służby Cywilnej w KWP w Krakowie:

 

Listy kandydatów spełniających wymagania formalne:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: st. specjalista ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie - nr ogłoszenia 19 281

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: starszego referenta ds. windykacji należności budżetowych w Wydziale Finansów KWP w Krakowie - nr ogłoszenia 18 587

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: referent ds.obługi elektronicznych skrzynek podawczych ePUAP w Wydziale Prezydialnym KWP w Krakowie - nr ogłoszenia 18 401.

Informacje o wynikach naborów:

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 19 281

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 18 034

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 18 029

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 17 897

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 17 906

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 16 370

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 15 751

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 15 484

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 15 235

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 14 932

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 14 050

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 13 741

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 13 372

 

 

2) POZOSTAŁE OFERTY DLA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH:

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy poza Korpusem Służby Cywilnej w KWP w Krakowie:

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.12.2015
Data modyfikacji 16.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Krzywoń Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Krzywoń Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Krzywoń
do góry