Podstawa prawna - Skargi i wnioski - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Podstawa prawna

 

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji  realizowana jest w oparciu o:

1. art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483),

2. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 

W ujęciu ogólnym przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 k.p.a. mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy, zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

 

Metryczka

Data publikacji : 06.07.2020
Data modyfikacji : 27.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Śliwa, Sylwia Krauze Wydział Kontroli KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry