Niezbędne informacje dla skarżącego - Skargi i wnioski - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Niezbędne informacje dla skarżącego

 

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”. (art. 225 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego)

 

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje.” (J. Borkowski, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Komentarz 2004, s. 813)

Metryczka

Data publikacji 23.04.2018
Data modyfikacji 26.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KGP, Sylwia Krauze Wydział Kontroli KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Karkowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry