KONTAKT - Przyjmowanie i załatwianie spraw - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

KONTAKT

 

Z wszelkimi sprawami należącymi do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie należy zgłaszać się w godzinach pracy ustalonych regulaminem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W sprawie skarg i wniosków Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie i jego Zastępcy przyjmują interesantów w poniedziałki od godziny 15.00 do 18.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i tematu spotkania (tel. (12) 61 54 850).

 

 

Służba i praca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30 lub też zgodnie z harmonogramem czasu służby policjantów, określonym na podstawie odrębnych przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz czasu pracowników, określonym Kodeksem Pracy, a także przepisami wewnętrznymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109,  31-571 Kraków (zobacz na mapie)
tel: (12) 61 54 444
fax: (12) 61 54 012
e-mail: poczta@malopolska.policja.gov.pl

elektroniczna skrzynka podawcza w ePUAP: /c5fm2ry03i/SkrytkaESP

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach.

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel. (12) 61 54 000

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana petycji

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195).

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KWP w Krakowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Metryczka

Data publikacji 27.11.2015
Data modyfikacji 10.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Bartkowiak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry