Przyjmowanie i rozpatrywanie zażaleń (dotyczy wykroczeń) - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i rozpatrywanie zażaleń (dotyczy wykroczeń)

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie jako organ nadrzędny nad Komendantami Miejskimi i Powiatowymi Policji rozpatruje zażalenia na odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie do sądu

 

 

Kogo dotyczy

Zażalenie może składać osoba zawiadamiająca o wykroczeniu, ale nie posiadająca statusu pokrzywdzonego (strony postępowania)

 

Wymagane dokumenty

Zażalenie składa się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia odstąpienia. Zażalenie takie powinno zawierać dane osobowe składającego oraz opis sprawy, której dotyczy. Pomocne jest podanie liczby dziennika sprawy.

 

Osoby odpowiedzialne

Specjaliści ds. wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

Miejsce składania dokumentów

Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem jednostki Policji, która prowadziła czynności wyjaśniające

 

Podstawa prawna

art. 56a Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

 

 

Metryczka

Data publikacji : 02.07.2020
Data modyfikacji : 02.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Szala, Łukasz Raduj Wydział Prewencji KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry