POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, pamiętaj że możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna w tym:

1)      pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych,

2)      pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową,

3)      pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

4)      finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

5)      dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem,

6)      finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu,

7)      pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,

8)      pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/.

 

Metryczka

Data publikacji : 19.08.2014
Data modyfikacji : 14.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Bator, Marek Siemionkowicz, Łukasz Raduj WDŚ/Wydział Prewencji KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry