ZADANIA WPK W KRAKOWIE - Zadania WPK w Krakowie - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania WPK w Krakowie

ZADANIA WPK W KRAKOWIE

Wojewódzki Punkt Kontaktowy (WPK) ds. imprez masowych powstał na mocy decyzji Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w marcu 2005 roku.

Głównym zadaniem WPK jest realizacja zapisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 roku, związana z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz bieżącą wymianą informacji dotyczących meczów w celu zapobiegania i zwalczania incydentów o charakterze chuligańskim.

 

Podstawowe zadania realizowane przez Wojewódzki Punkt Kontaktowy w Krakowie:

1) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych odbywających się na terenie województwa małopolskiego,

2) opracowywanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych,

3) zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych,

4) koordynacja wymiany informacji,

5) współpraca z innymi podmiotami w zakresie określonym ustawą,

6) prowadzenie rejestru osób upoważnionych do występowania w imieniu podmiotu uprawnionego do otrzymywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych wraz z zakresem upoważnienia.

Metryczka

Data publikacji : 22.01.2014
Data modyfikacji : 02.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Mazurek Sztab Policji KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry