PRZEPISY - Wybrane akta prawa - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybrane akta prawa

PRZEPISY

1) Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych w związku z zabezpieczaniem imprez masowych oraz trybu wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji

 

Zobacz również:

1) art. 41 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku

2) art. 50 ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku

3) rozdział 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku

4) art. 65 i 65i ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku

5) art. 156 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku

6) art. 15 ust. 1 pkt. 27 i art. 17 ust. 1 pkt. 13 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku

7) art. 29 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku

Metryczka

Data publikacji : 18.12.2015
Data modyfikacji : 06.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Mazurek Sztab Policji KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry