Plan Działalności

PLAN DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KRAKOWIE W 2022 ROKU