PETYCJE - Petycje - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJE

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

 

L.p. nr sprawy skan data złożenia petycji imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana przebieg postępowania
           
           

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 26.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Franciszek Gawlik, Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry