Oświadczenia majątkowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KOMENDANTÓW MIEJSKICH I POWIATOWYCH POLICJI W MAŁOPOLSCE

Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym nakłada na policjantów ustawa o Policji (art. 62 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji).

Złożone oświadczenie powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę (lub jej małżonka) mieniu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oprócz tego oświadczenie powinno zawierać również dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.

Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej (z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji publikują na stronach Biuletynu Informacji Publicznej przełożeni właściwi w sprawach osobowych.

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Komendanta Głównego Policji

 

Oświadczenia majątkowe Komendantów Powiatowych i Miejskich Policji województwa małopolskiego:

 

Komendant Miejski Policji w Krakowie inspektor Zbigniew NOWAK

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu inspektor Krzysztof DYMURA

Komendant Miejski Policji w Tarnowie inspektor Mariusz DYMURA

Komendant Powiatowy Policji w Bochni inspektor Jerzy POLCZYK

Komendant Powiatowy Policji w Brzesku inspektor Bogusław CHMIELARZ

Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie inspektor Michał GAMRAT

Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkomisarz Jarosław KMIEĆ

Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach młodszy inspektor Dorota TOKARZ

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie inspektor Tomasz DROŻDŻAK

Komendant Powiatowy Policji w Limanowej podinspektor Tomasz FLOREK

Komendant Powiatowy Policji w Miechowie inspektor Andrzej KOT

Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach inspektor Maciej KUBIAK

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu inspektor Grzegorz WYSKIEL

Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu młodszy inspektor Jarosław KLICH

Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu inspektor Robert CHOWANIEC

Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach inspektor Paweł PIĘTKA

Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej inspektor Dariusz DROBNY

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach młodszy inspektor Arkadiusz ŚNIADEK

Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce inspektor Mirosław STRACH

Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem inspektor Piotr DZIEKANOWSKI

Metryczka

Data publikacji : 13.03.2015
Data modyfikacji : 26.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Stoch Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry