Informacja dla biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych

INFORMACJA DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

Wydział Finansów KWP w Krakowie informuje, że wynagrodzenie za opinię biegłego i tłumaczenie przysięgłego wykonywane w ramach prowadzonej przez biegłych i tłumaczy działalności gospodarczej może być wypłacane bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.  Warunkiem wypłaty w kwocie brutto rachunku lub faktury jest dostarczenie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (ul. Mogilska 109) wypełnionego oświadczenia do celów podatkowych stanowiącego załącznik.

Informacja wynika z Interpretacji Ogólnej Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza (Dz. Urz. Min. Fin. 27.05.2014 – poz. 21).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2015
Data modyfikacji : 30.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry