SZTANDAR KWP W KRAKOWIE - Misja - 100 lat Policji - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Misja - 100 lat Policji

SZTANDAR KWP W KRAKOWIE

Zgodnie z ceremoniałem Policji udział honorowej asysty w uroczystościach państwowych, patriotycznych i policyjnych to wyraz powagi i podniosłości oraz szacunku dla narodowych symboli.

Do asystowania fladze państwowej i sztandarowi jednostki organizacyjnej Policji podczas uroczystości wyznacza się pododdział honorowy (kompanię honorową), w którym wyodrębnia się poczet flagowy oraz poczet sztandarowy.

Kompania Honorowa KWP w Krakowie wystawiana przez Oddział Prewencji Policji w Krakowie towarzyszy małopolskim policjantom w wyjątkowych chwilach, stanowiąc ważny element oprawy ceremonialnej uroczystości.

Sztandar nadawany jednostkom Policji przypomina o tradycji oraz wartościach nadrzędnych związanych ze służbą: "Bóg, honor i ojczyzna".

Poczet sztandarowy reprezentuje trzech policjantów – dowódca pocztu, sztandarowy i asystujący.

 

 

Sztandar KWP w Krakowie został nadany 29 września 2002 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i na co dzień przechowywany jest w gablocie w świetlicy sztabowej Oddziału Prewencji w Krakowie. Został ufundowany jako dar od mieszkańców Województwa Małopolskiego.

Sztandar składa się z drzewca, głowicy oraz płata.

Następujące uroczystości odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego:

1. wręczenia aktów nominacyjnych w KWP w Krakowie

2. obchody Święta Policji

3. apele jednostek garnizonu małopolskiej Policji

4. ślubowania nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji

5. ku czci funkcjonariuszy Policji Państwowej

6. rocznice Zbrodni Katyńskiej

7. święta państwowe: rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Niepodległości 11 Listopada

 

 

Na stronie głównej płata Sztandaru KWP w Krakowie znajduje się wizerunek Orła Białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, ze złotym dziobem i szponami, umieszczony na czerwonym tle. Pod godłem umieszczony jest łukiem napis: ,,OJCZYZNA I PRAWO".

 

 

Na odwrotnej stronie płata Sztandaru KWP w Krakowie o barwie granatowej, na tle odznaki policyjnej w kształcie ośmioramiennej gwiazdy, umieszczono herb Województwa Małopolskiego: w polu czerwonym ukoronowany Orzeł Biały ze złotą przepaską zakończoną trójliściem na skrzydłach, o złotym dziobie, języku i szponach. W poprzek odznaki znajduje się rozwinięta wstęga o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei dookoła gwiazdy widnieje napis: ,,KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE". W rogach płata sztandaru umieszczone są wieńce laurowo-dębowe. Na utworzonych przez nie polach znajdują się następujące elementy:

1. Lewy dolny: P - symbol służby prewencji

2. Prawy dolny: L - symbol służby wspomagającej

3. Lewy górny: § - symbol służby kryminalnej

4. Prawy górny: wizerunek patrona Policji - św. Michała Archanioła, w półpancerzu, tunice, trzewikach, trzymającego w prawym ramieniu miecz płomienisty skierowany do góry, a w lewym ramieniu wagę. Aureola wokół głowy, miecz i waga są barwy złotej; półpancerz i skrzydła - barwy srebrnej; tunika jest koloru czerwonego; włosy barwy srebrnej; twarz, ręce i nogi są barwy cielistej.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 27.03.2020
Data modyfikacji : 21.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry