KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE - Kierownictwo - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

 

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

 

nadinsp. dr Krzysztof POBUTA

 

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ukończył studia podyplomowe - zarządzanie jakością w administracji publicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Doktor nauk społecznych (socjologia) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Przebieg służby:

- od 1991 r. - przyjęty do służby w Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu, a następnie Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji w Jarosławiu
- od 2001 r. - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu
- od marca 2009 r. - Komendant Miejski Policji w Przemyślu
- od 13 stycznia 2016 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie
- lipiec 2016 r. - nominacja generalska z rąk Prezydenta RP
- od 23 października 2017 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

 

Przyznane odznaczenia:

- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę - 2010 r.
- Srebrny Krzyż Zasługi - 2013 r.
- Srebrna Odznaka ,,Zasłużony Policjant" - 2015 r.

 

Urodził się w Radymnie w 1972 roku

 

 

 


 

 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

insp. Paweł DZIERŻAK

 

 

Absolwent pedagogiki ze specjalnością wychowanie obronne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

Przebieg służby:

- od 1991 r. - przyjęty do służby w Policji jako policjant Oddziału Prewencji  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a nastepnie Dowódca Plutonu Prewencji Kompanii Prewencji OP KWP w Krakowie
- od 2006 r. - Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie
- od 15 lutego 2012 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 1 kwietnia 2015 r. - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

Przyznane odznaczenia:

- Srebrna Odznaka ,,Zasłużony Policjant" - 2008 r.
- Brązowy Medal ,,Za zasługi dla obronności kraju" - 2010 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2013 r.
- Srebrna Odznaka ,,Za zasługi w pracy penitencjarnej" - 2013 r.

 

Urodził się 27 marca 1969 roku

 

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji

 

 

 


 

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

insp. Robert STRZELECKI

 

 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Ukończył Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

 

Przebieg służby:

- od 1992 r. - przyjęty do służby w Policji jako policjant pionu operacyjno-dochodzeniowego, a nastepnie: Zastępca Naczelnika i Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji VIII w Krakowie, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie oraz Komendant Komisariatu Policji III i I w Krakowie
- od maja 2011 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
- od 13 października 2014 r. - Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce
- od 27 lutego 2016 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 17 maja 2016 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 26 kwietnia do 22 października 2017 r. - p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
- od 23 października 2017 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

Przyznane odznaczenia:

- Brązowy Krzyż Zasługi - 2003 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2014 r.
- Srebrna Odznaka ,,Zasłużony Policjnant" - 2012 r.

 

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny

 

 

 


 

 

 

p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

mł. insp. Bogdan LITRA

 

 

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

 

Przebieg służby:

- od 1996 r. - przyjęty do służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Tarnowie, a następnie w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej jako policjant w Zespole Dyżurnych, Plutonie Patrolowo-Interwencyjnym, Referacie ds. Przestepczości Gospodarczej i Wydziale Kryminalnym
- od 1999 r. - pracował w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
- od 2009 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
- od 15 lutego 2016 r. - p.o. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
- od 1 maja 2016 r. - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
- od 10 listopada 2017 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

Przyznane odznaczenia:

- Brązowa Odznaka ,,Zasłużony Policjnant"

 

Urodził się w 1969 r.

 

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion służby logistycznej

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.11.2015
Data modyfikacji 23.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Bartkowiak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry