KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE - Kierownictwo - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

 

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

 

nadinsp. dr Krzysztof POBUTA

 

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ukończył studia podyplomowe - zarządzanie jakością w administracji publicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Doktor nauk społecznych (socjologia) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Przebieg służby:

- od 1991 r. - przyjęty do służby w Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu, a następnie Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji w Jarosławiu
- od 2001 r. - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu
- od marca 2009 r. - Komendant Miejski Policji w Przemyślu
- od 13 stycznia 2016 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie
- lipiec 2016 r. - nominacja generalska z rąk Prezydenta RP
- od 23 października 2017 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

 

Przyznane odznaczenia:

- Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę - 2010 r.
- Srebrny Krzyż Zasługi - 2013 r.
- Srebrna Odznaka ,,Zasłużony Policjant" - 2015 r.

 

Urodził się w Radymnie w 1972 roku

 

 

 


 

 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

insp. Robert STRZELECKI

 

zdjęcie: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert STRZELECKI

 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Ukończył Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

 

Przebieg służby:

- od 1992 r. - przyjęty do służby w Policji jako policjant pionu operacyjno-dochodzeniowego, a nastepnie: Zastępca Naczelnika i Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji VIII w Krakowie, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie oraz Komendant Komisariatu Policji III i I w Krakowie
- od maja 2011 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
- od 13 października 2014 r. - Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce
- od 27 lutego 2016 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 17 maja 2016 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 26 kwietnia do 22 października 2017 r. - p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
- od 23 października 2017 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 1 lutego 2019 r. - p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 1 kwietnia 2019 r. - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

Przyznane odznaczenia:

- Brązowy Krzyż Zasługi - 2003 r.
- Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę - 2014 r.
- Srebrna Odznaka ,,Zasłużony Policjnant" - 2012 r.

 

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny

 

 

 


 

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

insp. Piotr MORAJKO

 

 

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

Przebieg służby:

- od 1992 r. - policjant Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie
- od 1996 r. - młodszy asystent, a następnie młodszy specjalista Wydziału Kryminalnego KRP Kraków Południe
- od 1 czerwca 1999 r. -  Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka-Swoszowice
- od 1 lutego 2003 r. - ekspert Zespołu ds. Operacji Policyjnych Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
- od 1 marca 2005 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie
- od 23 października 2006 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie
- od 2 listopada 2011 r. -  Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie
- od 28 listopada 2016 r. - p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
- od 9 lutego 20017 r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
- od 17 września 2018 r. - p.o. Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu
- od 3 grudnia 2018 r. - Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu
- od 1 lutego 2019 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 1 kwietnia 2019 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

Przyznane odznaczenia:

- Brązowy Krzyż Zasługi - 2001 r.
- Brązowa Odznaka ,,Zasłużony Policjnant" - 2009 r.
- Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę - 2014 r.

 

Urodził się w 1972 r.

 

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji

 

 

 


 

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

insp. Rafał LEŚNIAK


zdjęcie: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał LEŚNIAK

 

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

Przebieg służby:

- od 1990 r. - policjant Komisariatu Policji w Chełmcu
- od 1997 r. - służba w Wydziale do walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu
- od 1998 r. - policjant Wydziału XIV Centralnego Biura Śledczego KGP w Krakowie, Zespół w Nowym Sączu
- od 2003 r. - Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a następnie Naczelnik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
- od września 2004 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
- od 19 maja 2011 r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
- od 1 października 2014 r. - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
- od 13 października 2014 r. - Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu
- od 9 grudnia 2016 r. - Komendant Miejski Policji w Krakowie
- od 1 kwietnia 2019 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

Przyznane odznaczenia:

- Złoty Krzyż Zasługi
- Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
- Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant"
- Srebrna Odznaka "Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej"
- Złoty Medal "Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju"
- Medal XXV-lecia NSZZP
- Honorowa Odznaka PCK IV stopnia
- Medal za Zasługi dla Sekcji Polskiej IPA
- Krzyż Niepodległości z Gwiazdą klasy I

 

Urodził się w1968 r.

 

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion służby logistycznej

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.11.2015
Data modyfikacji 31.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry