KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE - Kierownictwo - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

 

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

 

insp. Roman KUSTER

 

 

Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu (Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)
Ukończył Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

 

Przebieg służby:

- od 1991 r. - przyjęty do służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, służył w Kompanii Konwojowej, w Wydziale Prewencji
- od 1 lutego 1998 r. - Dowódca Drużyny Kompanii Konwojowo-Ochronnej Batalionu Zabezpieczenia Miasta Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
- od 1999 r. - służył w Wydziale Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
- od 16 listopada 1999 r. - Dowódca Kompanii Zespołu Ochronnego Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
- od 1 lipca 2000 r. - Kierownik Referatu Zespołu Ochronnego Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
- od 1 marca 2001 r. - Komendant Komisariatu Policji w Komornikach
- od 2 grudnia 2005 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Poznań–Jeżyce
- od 1 sierpnia 2006 r. - Naczelnik Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
- od 7 marca 2012 r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego w Poznaniu
- od 1 października 2012 r. - Komendant Miejski Policji w Poznaniu
- od 7 lipca 2016 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
- od 13 października 2016 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
- od 3 lipca 2017 r. -  p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
- od 27 listopada 2017 r. - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
- od 12 marca 2020 r. - p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
- od 15 maja 2020 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

 

Przyznane odznaczenia:

- Srebrny Krzyż Zasługi - 2007 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2010 r.
- Złota Odznaka ,,Zasłużony Policjant" - 2015 r.

 

 

 


 

 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

insp. Robert STRZELECKI

 

zdjęcie: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert STRZELECKI

 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Ukończył Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

 

Przebieg służby:

- od 1992 r. - przyjęty do służby w Policji jako policjant pionu operacyjno-dochodzeniowego, a nastepnie: Zastępca Naczelnika i Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji VIII w Krakowie, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie oraz Komendant Komisariatu Policji III i I w Krakowie
- od maja 2011 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
- od 13 października 2014 r. - Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce
- od 27 lutego 2016 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 17 maja 2016 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 26 kwietnia do 22 października 2017 r. - p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
- od 23 października 2017 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 1 lutego 2019 r. - p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 1 kwietnia 2019 r. - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

Przyznane odznaczenia:

- Brązowy Krzyż Zasługi - 2003 r.
- Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę - 2014 r.
- Srebrna Odznaka ,,Zasłużony Policjnant" - 2012 r.

 

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny

 

 

 


 

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

insp. Piotr MORAJKO

 

 

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

Przebieg służby:

- od 1992 r. - policjant Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie
- od 1996 r. - młodszy asystent, a następnie młodszy specjalista Wydziału Kryminalnego KRP Kraków Południe
- od 1 czerwca 1999 r. -  Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka-Swoszowice
- od 1 lutego 2003 r. - ekspert Zespołu ds. Operacji Policyjnych Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
- od 1 marca 2005 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie
- od 23 października 2006 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie
- od 2 listopada 2011 r. -  Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie
- od 28 listopada 2016 r. - p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
- od 9 lutego 20017 r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
- od 17 września 2018 r. - p.o. Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu
- od 3 grudnia 2018 r. - Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu
- od 1 lutego 2019 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 1 kwietnia 2019 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

Przyznane odznaczenia:

- Brązowy Krzyż Zasługi - 2001 r.
- Brązowa Odznaka ,,Zasłużony Policjnant" - 2009 r.
- Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę - 2014 r.

 

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji

 

 

 


 

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

insp. Rafał LEŚNIAK


zdjęcie: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał LEŚNIAK

 

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

Przebieg służby:

- od 1990 r. - policjant Komisariatu Policji w Chełmcu
- od 1997 r. - służba w Wydziale do walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu
- od 1998 r. - policjant Wydziału XIV Centralnego Biura Śledczego KGP w Krakowie, Zespół w Nowym Sączu
- od 2003 r. - Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a następnie Naczelnik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
- od września 2004 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
- od 19 maja 2011 r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
- od 1 października 2014 r. - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
- od 13 października 2014 r. - Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu
- od 9 grudnia 2016 r. - Komendant Miejski Policji w Krakowie
- od 1 kwietnia 2019 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- od 6 czerwca 2019 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

Przyznane odznaczenia:

 

- Złoty Krzyż Zasługi
- Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
- Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant"
- Srebrna Odznaka "Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej"
- Złoty Medal "Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju"
- Medal XXV-lecia NSZZP
- Honorowa Odznaka PCK IV stopnia
- Medal za Zasługi dla Sekcji Polskiej IPA
- Krzyż Niepodległości z Gwiazdą klasy I

 

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion służby logistycznej

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.11.2015
Data modyfikacji 22.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry