INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - Informacje dla osób z niepełnosprawnościami - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajduje się w budynku przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób z niepełnosprawnościami i przystosowano do obsługi osób z niepełnosprawnościami w następującym zakresie:

 • budynek przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami poprzez dobudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, oraz systemu wind wewnątrz budynku,
 • wejście główne znajduje się na wysokim parterze do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę.

W pierwszej kolejności należy udać się do biura przepustek, znajdującego się po prawej stronie przed szlabanem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Tam uzyskacie Państwo przepustkę uprawniającą do wejścia na teren komendy. Z przepustką należy udać się do wejścia głównego, gdzie za rogiem budynku po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz drzwi automatyczne, dwuskyrzdłowe - otwierane na fotokomórkę. Po wejściu na teren komendy należy udać się na recepcję, gdzie pracownik udzieli pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przybyliście. Następnie zostanie poproszona osoba, realizująca dany zakres spraw, która pomoże w jej realizacji. 

W budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajduje się winda dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie można dostać się również (poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny: 47 83 58 155 lub 47 83 54 004) przez parking wewnętrzny, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepłnosprawnością, bez konieczności wyrabiania przepustki w biurze przepustek. Przed komendą Policji znajdują się oznakowane miejsca postojowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Osoba nieuprawniona nie może samodzielnie poruszać się po budynku komendy.

W budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie brak jest węzła sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowo poruszających się na wózku.

 

 

Numer telefonu 112

Numer 112 to numer alarmowy funkcjonujący na terenie całej Unii Europejskiej

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia - zobacz

Małopolski Urząd Wojewódzki zamieścił na swojej stronie internetowej nagrania dla osób niesłyszących z praktycznymi informajami dotyczącymi korzystania z numeru 112 - zobacz

 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie małopolskim został uruchomiony numer 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO 728 112 112 PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:

Podczas zgłaszania za pomocą sms na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego należy:

 

 1. Być w bezpiecznym miejscu
 2. Napisać na początku SMS:
  • jestem osobą niesłyszącą
  • adres zdarzenia: powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz numer domu lub mieszkania, numer klatki w bloku oraz piętro, na którym doszło do zdarzenia
  • krótką informację co się stało
  • ilość osób poszkodowanych
  • służbę, która jest potrzebna
  • swoje imię i nazwisko
 1. Czekać na zwrotnego SMS z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 2. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu

 


Ustawa z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

 

Osoby niesłyszące oraz osoby, które mają trudność w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika w celu załatwienia sprawy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 

Osoby uprawnione powinny zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, SKOGN - sposób komunikowania się osób głucho-niewidomych), co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie (z wyjątkiem sytuacji nagłych), kontaktując się za pomocą jednego z wymienionych środków wspierających komunikowanie się:

 1. telefonicznie przy pomocy osoby przybranej (osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez człowieka doświadczonego trwałą lub okresową trudnością w komunikowaniu się do pomocy przy załatwieniu spraw m.in. w jednostkach Policji) pod numerem: 47 83 58 155 lub 47 83 54 004,
 2. faksem na numer: 47 83 54 012 (za pomocą załączonego wniosku), 
 3. na adres e-mail: poczta@malopolska.policja.gov.pl (za pomocą załączonego wniosku).

Powyższa usługa zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) dostępny jest na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://bip.malopolska.pl/muw,a,3237,rejestr-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-systemu-jezykowo-migowego-isposobu-komunikowania-sie-osob.html

 

Informacje dla osób niesłyszących: - zobacz film:

 

 

Zobacz również informacje na stronie: Policja e-usługi

 

Koordynator ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP w Krakowie

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. Ochrony Praw Człowieka - zobacz dane kontaktowe

W przypadku nieobecności Pełnomocnika jego obowiązki wykonuje specjalista Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Krakowie.

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 04.12.2015
Data modyfikacji : 27.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Karnas Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji, Anna Maj-Wydra Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry