INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Informacje dla osób niepełnosprawnych - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajduje się w budynku przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez dobudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, oraz systemu wind wewnątrz budynku,
 • wejście główne znajduje się na wysokim parterze do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę.

W pierwszej kolejności należy udać się do biura przepustek, znajdującego się po prawej stronie przed szlabanem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Tam uzyskacie Państwo przepustkę uprawniającą do wejścia na teren komendy. Z przepustką należy udać się do wejścia głównego, gdzie za rogiem budynku po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz drzwi automatyczne, dwuskyrzdłowe - otwierane na fotokomórkę. Po wejściu na teren komendy należy udać się na recepcję, gdzie pracownik udzieli pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przybyliście. Następnie zostanie poproszona osoba, realizująca dany zakres spraw, która pomoże w jej realizacji. 

W budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajduje się winda dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie można dostać się również (poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny: 47 83 58 155 lub 47 83 54 004) przez parking wewnętrzny, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepłnosprawnością, bez konieczności wyrabiania przepustki w biurze przepustek. Przed komendą Policji znajdują się oznakowane miejsca postojowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Osoba nieuprawniona nie może samodzielnie poruszać się po budynku komendy.

W budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie brak jest węzła sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku.

 

 

Numer telefonu 112

Numer 112 to numer alarmowy funkcjonujący na terenie całej Unii Europejskiej

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia - zobacz

Małopolski Urząd Wojewódzki zamieścił na swojej stronie internetowej nagrania dla osób niesłyszących z praktycznymi informajami dotyczącymi korzystania z numeru 112 - zobacz

 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie małopolskim został uruchomiony numer 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO 728 112 112 PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:

Podczas zgłaszania za pomocą sms na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego należy:

 

 1. Być w bezpiecznym miejscu
 2. Napisać na początku SMS:
  • jestem osobą niesłyszącą
  • adres zdarzenia: powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz numer domu lub mieszkania, numer klatki w bloku oraz piętro, na którym doszło do zdarzenia
  • krótką informację co się stało
  • ilość osób poszkodowanych
  • służbę, która jest potrzebna
  • swoje imię i nazwisko
 1. Czekać na zwrotnego SMS z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 2. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu

 


Ustawa z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

 

Osoby niesłyszące oraz osoby, które mają trudność w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika w celu załatwienia sprawy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 

Osoby uprawnione powinny zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, SKOGN - sposób komunikowania się osób głucho-niewidomych), co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie (z wyjątkiem sytuacji nagłych), kontaktując się za pomocą jednego z wymienionych środków wspierających komunikowanie się:

 1. telefonicznie przy pomocy osoby przybranej (osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez człowieka doświadczonego trwałą lub okresową trudnością w komunikowaniu się do pomocy przy załatwieniu spraw m.in. w jednostkach Policji) pod numerem: 47 83 58 155 lub 47 83 54 004,
 2. faksem na numer: 47 83 54 012 (za pomocą załączonego wniosku), 
 3. na adres e-mail: poczta@malopolska.policja.gov.pl (za pomocą załączonego wniosku).

Powyższa usługa zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej.

 

Informacje dla osób niesłyszących: - zobacz film:

 

 

Zobacz również informacje na stronie: Policja e-usługi

 

Koordynator ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP w Krakowie

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. Ochrony Praw Człowieka - zobacz dane kontaktowe

W przypadku nieobecności Pełnomocnika jego obowiązki wykonuje specjalista Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Krakowie.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.12.2015
Data modyfikacji : 30.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Karnas Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji, Anna Maj-Wydra Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry