EWIDENCJE I REJESTRY PROWADZONE W WYDZIAŁACH KWP W KRAKOWIE - Ewidencje i rejestry - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

EWIDENCJE I REJESTRY PROWADZONE W WYDZIAŁACH KWP W KRAKOWIE

 

Wydział Kadr

1) rejestr dokumentacji przychodzącej oraz prowadzonych spraw w ESKW IntraDok

2) rejestr rozkazów organizacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

3) rejestr zarządzeń organizacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

4) rejestr rozkazów personalnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

5) rejestr postanowień Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

6) rejestr orzeczeń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

7) rejestr decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

8) rejestr decyzji Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

9) rejestr orzeczeń dyscyplinarnych prowadzony w ESKW IntraDok

10) rejestr postanowień wydanych w sprawach dyscyplinarnych prowadzony w ESKW IntraDok

11) rejestr odstąpień od wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, wypełniającego jednocześnie znamiona wykroczenia, w przypadku mniejszej wagi lub ukarania grzywną prowadzony w ESKW IntraDok

12) rejestr postępowań dyscyplinarnych prowadzony w ESKW IntraDok

13) rejestr rozmów dyscyplinujących prowadzony w ESKW IntraDok

14) rejestr zdarzeń, o których informowano Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie meldunkiem prowadzony w ESKW IntraDok

15) rejestr wydanych legitymacji pracowniczych

16) rejestr wpływu faktur

17) ewidencja pomocnicza sprzętu i wyposażenia prowadzona w wydziale

18) ewidencja dot. wydanych upoważnień do SWOP dla KWP w Krakowie, OPP w Krakowie, SPKP w Krakowie

19) ewidencje dotyczące wydanych upoważnień i uprawnień dla policjantów i pracowników Policji z Wydziału Kadr KWP w Krakowie

 

 

Wydział Doboru i Szkolenia

 

 

 

Wydział Kontroli

1) dziennik korespondencyjny

2) książka przyjęć interesantów

3) rejestr skarg

 

 

 

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum

 

 

 

Wydział Prezydialny 

1) ewidencja sztandarów garnizonu małopolskiego Policji

2) ewidencja obiektów pamięci w garnizonie małopolskim

3) ewidencja patronatów obejmowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

4) dziennik podawczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

5) dziennik korespondencji adresowanej do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie i jego zastępców

6) dzienniki korespondencyjne Wydziału Prezydialnego

 

 

 

Wydział Finansów

 

 

 

Zespół Prawny

 

 

 

Zespół Prasowy

 

 

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

 

 

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji

 

 

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

rejestr psychologów i lekarzy z terenu województwa małopolskiego uprawnionych do wykonywania badań oraz wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających takie pozwolenie

 

 

 

Sekcja Psychologów

 

 

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Współpracy z Samorządami

 

 

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy

 

 

 

Wydział Konwojowy

1) dzienniki korespondencyjne Wydziału Konwojowego

2) Elektroniczna Książka Służby Konwojowej

3) Elektroniczna Książka Zatrzymanych-Osadzonych

4) Ewidencja ruchu osobowego

 

 

 

Wydział Prewencji

1) dzienniki korespondencyjne

2) wykaz psów służbowych

3) ewidencja świadectw o ukończeniu przeszkolenia podstawowego dla strażników miejskich i gminnych

 

 

 

Wydział Ruchu Drogowego

1) dzienniki korespondencyjne

2) ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 

 

 

Sztab Policji

Sztab Policji prowadzi m.in. „Policyjny rejestr imprez masowych” (PRIM) zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.

 

 

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

 

 

 

Wydział Kryminalny

 

 

 

Wydział Techniki Operacyjnej

 

 

 

Wydział do walki z Korupcją

1) rejestr śledztw i dochodzeń

2) rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego 

3) dziennik korespondencyjny wydziału 

4) dziennik ewidencji nośników informacji niejawnych 

5) rejestr z teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych Wkt.111

 

 

 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

 

 

 

Wydział Wywiadu Kryminalnego

 

 

 

Laboratorium Kryminalistyczne

1) rejestr postanowień o powołaniu biegłego

2) ewidencja badań krwi na zawartość alkoholu etylowego

3) ewidencja wniosków o sprawdzenie w systemie AFIS

 

 

 

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

 

 

 

Wydział do walki z Cyberprzestępczością

 

 

 

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

 

 

 

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

1) dzienniki korespondencji wchodzącej i wychodzącej

2) ewidencja części zamiennych do broni

3) ewidencja materiałów poligraficznych

4) ewidencja napraw broni

5) ewidencja psów służbowych

6) ewidencja sprzętu kulturalno-oświatowego

7) ewidencja sprzętu kwaterunkowo-biurowego

8) ewidencja sprzętu sportowo-szkoleniowego

9) ewidencja sprzętu techniki policyjnej i biurowej

10) ewidencja sprzętu uzbrojenia

11) ewidencja sprzętu żywnościowego

12) ewidencje stanów magazynowych

13) ewidencja środków trwałych

14) ewidencja umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Policji

15) ewidencja wyposażenia mundurowego

16) ewidencja wyposażenia osobistego funkcjonariuszy Policji

17) ewidencja wyposażenie w odzież roboczą i ochronną

18) ewidencja materiałów stolarskich

19) rejestr dzienników książek ewidencyjnych i teczek

20) rejestr ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

21) rejestr kart mundurowych i wyposażenia specjalnego

22) rejestr kont osobistych sprzętu uzbrojenia

23) rejestr środków trwałych

24) rejestr usług weterynaryjnych

25) rejestr zakupów psów służbowych

26) rejestr zakupów do 30.000 EURO

27) rejestr zamówień

28) rejestr zleceń do pracowni poligraficznej

29) rejestr zleceń naprawy broni

30) rejestry dowodów obrotu materiałowego

31) rejestry faktur

32) rejestry protokołów szkód

33) rejestry wydatków

 

 

 

Wydział Inwestycji i Remontów

1) dzienniki korespondencji

2) ewidencja opału

3) rejestr decyzji I instancji w sprawach mieszkaniowych

4) rejestr decyzji II instancji w sprawach mieszkaniowych

5) rejestr dowodów pozamagazynowych

6) rejestr dowodów przyjęcia i wydania materiałów z magazynu budowlanego

7) ewidencja pozostałych środków trwałych

8) ewidencja środków trwałych dla wszystkich jednostek województwa małopolskiego

9) rejestr kart narzędziowych

10) rejestr kartotek materiałów do konserwacji

11) rejestr zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Inwestycji i Remontów o wartości do 30.000 EURO

 

 

 

Wydział Łączności i Informatyki

 

 

 

 

Wydział Transportu 

1) ewidencja sprzętu transportowego w użytkowaniu

2) ewidencja obrotów magazynowych w systemie SWOP

3) ewidencja wartości środków trwałych i ich umorzenia

4) ewidencja pozostałych środków trwałych

5) księga ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych

6) skorowidz numerów rejestracyjnych pojazdów mechanicznych

7) wykaz dowodów rejestracyjnych

8) wykaz znaków legalizacyjnych

9) wykaz nalepek kontrolnych na szybę

10) wykaz tablic rejestracyjnych

 

 

 

Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

 

 

 

Zespół ds. Inwentaryzacji

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 07.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Bartkowiak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry