Opłaty za udostępnianie materiałów archiwalnych w postaci reprodukcji - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty za udostępnianie materiałów archiwalnych w postaci reprodukcji

1. Opłaty za dwuwymiarowe kopie z materiałów płaskich:

Technika wykonania Jednostka miary Opłata (zł) Uwagi
Odbitki kserograficzne szt. A4 czarno-białe 2  
szt. A4 kolorowe 10
szt. A3 czarno-białe 4
szt. A3 kolorowe 15
Fotokopie szt. 9x14 czarno-białe 11 Przy zamówieniu przekraczającym wykonanie 10 sztuk fotokopii - jest pobierana zaliczka w wysokości 50% wartości zamówienia
szt. 13x18 czarno-białe 14
szt. 18x24 czarno-białe 17
szt. 24x30 czarno-białe 22
szt. 30x40 czarno-białe 29
szt. 40x50 czarno-białe 39
szt. 50x60 czarno-białe 53
Mikrofilmy 1 klatka negatywu 2,50  
metr bieżący pozytywu na taśmie srebrowej 20
metr bieżący pozytywu na taśmie diazo 15
Reprodukcje w postaci plików rastrowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych wykonanie 1 dwuwymiarowego obrazu 2 Reprodukcje są udostępniane w jednym z formatów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne do stosowania dla danych zawierających informację graficzną. Ilość megabajtów stanowiących podstawę do obliczeń ustala się na podstawie wielkości pliku obrazu w formacie TIFF bez kompresji
1 megabajt każdego wykonanego obrazu 1

 

 

2. Opłaty za inne czynności związane z wykonywaniem reprodukcji:

Czynność Jednostka miary Opłata (zł) Uwagi
Filmowanie Udostępnienie jednej jednostki archiwalnej do filmowania 20-60  
Fotografowanie Wykonanie 1 fotografii A4 przy świetle dziennym 20 Formaty większe niż A4 lub materiały archiwalne wielostronicowe - przelicza się jako wielokrotność formatu podstawowego
Wykonanie 1 fotografii A4 przy użyciu dodatkowego oświetlenia 50
Wykonanie nagrania analogowego z montażem 1 minuta 5 Na taśmie zamawiającego
Transfer danych na przenośne informatyczne nośniki danych 1 megabajt 0,1 Bez opłaty za nośnik. Opłata za nośnik w zależności od użytego nośnika

 

Metryczka

Data publikacji : 07.12.2015
Data modyfikacji : 03.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Józefczyk, Katarzyna Stoch, Renata Kostecka Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry