INFORMACJA PUBLICZNA - Dostęp do informacji publicznej - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

INFORMACJA PUBLICZNA

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. (art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku)

 

   

 

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym. Jego głównym celem jest udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu KWP w Krakowie. Każdy obywatel, zgodnie z art. 61 Konstytucji RP i art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku ma prawo dostępu do informacji publicznej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy. Biuletyn Informacji Publicznej ma za zadanie ułatwiać dostęp i korzystanie z danych, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Nadrzędnym celem otwierania dostępu do zasobów publicznych jest przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez odblokowanie potencjału gospodarczego danych należących do instytucji rządowych i samorządowych dzięki poprawie warunków korzystania z informacji sektora publicznego.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. (art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 roku)

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Procedura dostępna jest również w katalogu spraw na stronie e-usług małopolskiej Policji.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2015
Data modyfikacji : 03.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Bartkowiak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry