KONTAKT Z WYDZIAŁAMI KWP W KRAKOWIE - Dane teleadresowe - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

KONTAKT Z WYDZIAŁAMI KWP W KRAKOWIE

 

Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

 

Wydział Kadr

Naczelnik: mł. insp. Sylwia Giżowska-Szarek

Zastępca Naczelnika: podinsp. Ryszard Sołkiewicz

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 050

tel: 47 83 54 051

fax: 47 83 54 077

fax: 47 83 58 032

e-mail: sekretariat.kadry@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Doboru i Szkolenia

Naczelnik: Joanna Kosiniak

tel: 47 83 54 068

tel: 47 83 54 078

tel: 47 83 54 063

fax: 47 83 54 079

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Kontroli

Naczelnik: mł. insp. Andrzej Nowak

Zastępca Naczelnika: podinsp. Edyta Śliwa

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 850

fax: 47 83 54 857

Zespół Skarg i Wniosków:

tel: 47 83 54 840

tel: 47 83 54 841

e-mail: skargi@malopolska.policja.gov.pl

Pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przyjmują interesantów w sprawach skargowych i wniosków, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie (zobacz więcej).

UWAGA!

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, związanych z potrzebą osobistego złożenia skargi lub wniosku. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu w wykonywaniu zadań, polegającym wyłącznie do zapewnienia niezbędnej pomocy obywatelom.

W związku z powyższym do odwołania wstrzymuje się zapisy i przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Zaleca się przesyłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi@malopolska.policja.gov.pl lub faksem na numer: 47 83 54 857. Korespondencję w sprawach skarg i wniosków kierować można także za pośrednictwem platformy ePUAP  na elektroniczną skrzynkę podawczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: ePUAP: /c5fm2ry03i/SkrytkaESP

W sprawach skarg i wniosków funkcjonuje wyodrębniona skrzynka poczty elektronicznej skargi@malopolska.policja.gov.pl.
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji i składania zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach.
W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub dzwonić na numer 112.

UWAGA !

W sprawach nie stanowiących skarg lub wniosków w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego korespondencję e-mail kierować należy na wskazany adres mailowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
poczta@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum

Naczelnik: mł. insp. Monika Górka

Zastępca Naczelnika: podkom. Ewa Dymura

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 870

fax: 47 83 54 877

e-mail: sekretariat.ioin@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Prezydialny

Naczelnik: mł. insp. Ewa Tondos

Zastępca Naczelnika: podinsp. Katarzyna Padło

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 000

fax: 47 83 54 012

e-mail: prezydialny@malopolska.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach.

Wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

W Wydziale Prezydialnym realizowane są następujące procedury:

- Patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

- Przydzielenie policyjnej asysty honorowej

- Dostęp do informacji publicznej

- Rozpatrywanie petycji zgodnie z ustawą o petycjach z 11 lipca 2014 roku

 

 

 

Wydział Finansów

Główny Księgowy - Naczelnik: mł. insp. Aneta Surma-Mistarz

Zastępca Naczelnika: Jolanta Jastrzębska

Zastępca Głównego Księgowego: podinsp. Piotr Taborski

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 650

fax: 47 83 54 651

e-mail: sekretariat.fin@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Zespół Prawny

Koordynator Zespołu: mł. insp. Dariusz Lazar

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 006

tel: 47 83 54 035

tel: 47 83 54 048

fax: 47 83 54 049

e-mail: zespol.prawny@malopolska.policja.gov.pl

Radca prawny: mł. insp. Iwona Ciupińska

Radca prawny: mł. insp. Andrzej Borowiec

Radca prawny: podkom. Paulina Górnicka-Zielnik

Zespół Prawny KWP w Krakowie zajmuje się obsługą prawną KWP oraz udziela porad prawnych funkcjonariuszom i pracownikom Policji w zakresie niekolidującym z interesem KWP.

 

 

 

Zespół Prasowy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie: mł. insp. Sebastian Gleń

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 033

tel: 695 893 883

fax: 47 83 54 037

e-mail:  rzecznik@malopolska.policja.gov.pl

podinsp. Katarzyna Cisło - tel: 47 83 54 034

st. sierż. Anna Zbroja-Zagórska - tel: 47 83 51 410

st. sierż. Mateusz Drwal - tel: 47 83 54 123

asp. szt. Barbara Szczerba  tel: 47 83 54 121

sierż. szt. Bartosz Izdebski  tel: 47 83 54 036

sekretariat - tel: 47 83 54 039

Zespół Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu. Pozostałą korespondencje proszę kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.

W godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę czy inne dni wolne od pracy dyżuruje rzecznik lub wyznaczona osoba z Zespołu Prasowego, udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarzy tylko i wyłącznie dotyczące bieżących wydarzeń - telefon dyżurny:  603 397 454.      

 

 

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego: Katarzyna Klimczak-Sych

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 888

e-mail: katarzyna.sych@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji: podinsp. Paweł Karnas

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 025

fax: 47 83 54 012

e-mail: p.karnas@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

Naczelnik: mł. insp. Marek Dużyk

Zastępca Naczelnika: nadkom. Paweł Maciejowski

os. Zgody 10, 31-950 Kraków - zobacz na mapie

 

Czasowa zmiana siedziby Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie
 
Informujemy, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia generalnego remontu budynku na os. Zgody 10 w Krakowie, dotychczasowa siedziba Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie została czasowo przeniesiona pod adres:
ul. Ujastek 1 w Krakowie.

Korespondencję proszę przesyłać na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Wydział Postępowań Administracyjnych
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków

 

tel: 47 83 53 260

fax: 47 83 53 271

e-mail: wpa@malopolska.policja.gov.pl

Wnioski stron przyjmowane są w każdy wtorek w godz. 9.00-17.00 oraz czwartek w godz. 9.00-15.00, w pozostałych dniach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Wnioski w sprawach dotyczących broni palnej można przesyłać pocztą.

Pozwolenia na broń i licencje:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/kontakt/pozwolenia-na-bro/310,Pozwolenia-na-bron-i-licencje.html

 

 

 

Sekcja Psychologów

Kierownik: podinsp. Bożena Ulman

tel: 47 83 54 086

e-mail: sekcja.psychologow@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Współpracy z Samorządami: mł. insp. Robert Górka

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 51 985

e-mail: Robert.Gorka@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy

Koordynator Zespołu: Adriana Zachwieja

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 880

fax: 47 83 54-889

e-mail: bhp@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Konwojowy

Naczelnik: mł. insp. Jerzy Krawczyk

budynek Sądu Okręgowego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7 - zobacz na mapie

tel: 12 619 53 00

tel: 47 83 57 960

fax: 12 619 59 06

fax: 47 83 57 969

e-mail: sekretariat.konw@malopolska.policja.gov.pl

Zastępca Naczelnika: podinsp. Piotr Andruchów

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel:  47 83 57 921

fax: 47 83 57 934

Policyjna Izba Dziecka Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie

Kierownik: kom. Anna Ogorzały

tel: 47 83 51 796

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Dyżurny:

tel: 47 83 51 799

fax: 47 83 51 797

 

 

 

Wydział Prewencji

Naczelnik: mł. insp. Robert Michalik

Zastępca Naczelnika: podinsp. Paweł Godyń

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 800

fax: 47 8354 818

e-mail: prewencja@malopolska.policja.gov.pl

 

Zgłoszenia informacji o znęcaniu się nad zwierzętami (m.in. złe traktowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania):

Koordynator ds. ochrony zwierząt:

tel: 47 83 54 808

fax: 47 83 54 818

e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik: mł. insp. Maciej Rymar

Zastępca Naczelnika: nadkom. Wojciech Matras

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 192

tel: 47 83 54 195

fax: 47 83 54 177

e-mail: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Sztab Policji

Naczelnik: mł. insp. Mariusz Mazurek

Zastępca Naczelnika: mł. insp. Tomasz Marszałkowski

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 700

fax: 47 83 54 701

e-mail: sekretariat.sztab@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

tel: 47 83 51 880

fax: 47 83 51 937

 

 

 

Oddział Prewencji Policji w Krakowie

Dowódca: insp. Jarosław Nowak

Zastępca Dowódcy: mł. insp. Zbigniew Woszczek

Zastępca Dowódcy: podinsp. Rafał Kania

ul. Władysława Łokietka 205 A - zobacz na mapie

31-263 Kraków

tel: 47 83 51 800

fax: 47 83 51 966

 

 

 

Komisariat Wodny Policji w Krakowie

Komendant: podinsp. Sławomir Halat

ul. Tyniecka 16, 30-323 Kraków - zobacz na mapie

tel: 47 83 52 350

fax: 47 83 52 351

e-mail: sekretariat.wodny@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie

Komendant: nadkom. Sławomir Prokocki

ul. Krakowska 94A, 32-083 Balice - zobacz na mapie

e-mail: sekretariat.autostrada@malopolska.policja.gov.pl

sekretariat KAP Kraków – (dni robocze w godz. 8-16) - tel: 47 83 55 160, fax: 47 83 55 151

dyżurny KAP Kraków (całodobowo) - tel: 47 83 55 150, fax: 47 83 55 152

 

 

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Naczelnik: mł. insp. Grzegorz Grymek

Zastępca Naczelnika: podinsp. Jarosław Bator

Zastępca Naczelnika: podinsp. Jacek Haraf

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 200

fax: 47 83 54 207

e-mail: sekretariat.dochs@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Kryminalny

Naczelnik: podinsp. Michał Nowak

Zastępca Naczelnika: podinsp. Michał Jałocha

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 400

fax: 47 83 54 409

 

Koordynator ds. Przestępczości Skierowanej Przeciwko Dobrom Kultury: asp. szt. Konrad Fabiański

Jeśli posiadasz informację o osobach lub wydarzeniach mających związek z szeroko rozumianą przestępczością przeciwko zabytkom (dobrom kultury) skorzystaj z podanego poniżej numeru telefonu lub przekaż informację drogą elektroniczną. Pamiętaj, być może Twoja informacja przyczyni się do ujęcia niebezpiecznych przestępców lub odzyskania cennych zabytków.

tel: 47 83 54 407

tel: 47 83 54 400 czynny w godz. 7:30-21:00

e-mail: Konrad.Fabianski@malopolska.policja.gov.pl

zobacz więcej informacji na stronie: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/1099,Koordynator-ds-Przestepczosci-Skierowanej-Przeciwko-Dobrom-Kultury.html

 

 

 

Wydział Techniki Operacyjnej

Naczelnik: mł. insp. Janusz Nowaczyk

Zastępca Naczelnika: podinsp. Ryszard Bigaj

Zastępca Naczelnika: podinsp. Marcin Grynwald

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 56 500

fax: 47 83 56 727

 

 

 

Wydział do walki z Korupcją

Naczelnik: mł. insp. Rafał Woźniak

Zastępca Naczelnika: podinsp. Tomasz Tasak

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 56 050

fax: 47 83 56 057

e-mail: korupcja@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Naczelnik: nadkom. Piotr Szostak

Zastępca Naczelnika: podinsp. Wilhelm Moneta

Zastępca Naczelnika: nadkom. Tomasz Szlósarczyk

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 56 000

fax: 47 83 56 787

e-mail: sekretariat.pg@malopolska.policja.gov.pl

 

Informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. oferowanie do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem:

Koordynator ds. CITES

tel: 47 83 56 024

fax: 47 83 56 787

e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Wywiadu Kryminalnego

Naczelnik: mł. insp. Piotr Hill

Zastępca Naczelnika: nadkom. Wojciech Banach

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 56 400

fax: 47 83 56 401

 

 

 

Laboratorium Kryminalistyczne

Naczelnik: mł. insp. Lidia Dziedzińska

Zastępca Naczelnika: podinsp. Władysław Wojtyczka

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 450

fax: 47 83 54 467

e-mail: sekretariat.lk@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

Naczelnik: kom. Marcin Dakowicz

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 56 350

fax: 47 83 56 360

e-mail: sekretariat.narko@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział do walki z Cyberprzestępczością

Naczelnik: mł. insp. Jan Klima

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 56 080

fax: 47 83 56 081

e-mail: sekretariat.cyber@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

Naczelnik: mł. insp. Paweł Kowalik

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 273

fax: 47 83 51 837

e-mail: sekretariat.kibice@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

Naczelnik: mł. insp. Andrzej Wojtasik

Zastępca Naczelnika: podinsp. Robert Sotwin

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 600

fax: 47 83 54 606

e-mail: sekretariat.gmt@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Inwestycji i Remontów

Naczelnik: nadkom. Bogusław Wiklik

Zastępca Naczelnika: nadkom. Małgorzata Jodłowska-Brzostek

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 900

fax: 47 83 54 927

e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Łączności i Informatyki

Naczelnik: mł. insp. Remigiusz Wojtas

Zastępca Naczelnika: podinsp. Tomasz Kisielewski

Zastępca Naczelnika: podinsp. Krzysztof Majka

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 500

fax: 47 83 54 572

e-mail: sekretariat.wlii@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział Transportu

Naczelnik: podinsp. Jacek Wójcik

Zastępca Naczelnika: podinsp. Jacek Lech

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 51 950

fax: 47 83 51 951

e-mail: sekretariat.tran@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Naczelnik: podinsp. Iwona Olszańska

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 54 862

fax: 47 83 54 887

e-mail: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Zespół ds. Inwentaryzacji

Przewodnicząca Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej KWP w Krakowie:

ekspert Zespołu ds. Inwentaryzacji: nadkom. Magdalena Przewłocka

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: 47 83 58 098

e-mail: zespol.inwentaryzacji@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

Kapelani pełniący posługę w garnizonie Małopolskiej Policji

Ks. dr Paweł Mielecki - Rzymskokatolicki Kapelan Małoplskiej Policji

Ks. prot. mgr Andrzej Grycz - Prawosławny Kapelan Małopolskiej Policji

Kontakt z Kapelanami Małopolskiej Policji za pośrednictwem Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 31.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Bartkowiak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry