Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2017 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

Wykaz środków trwałych wg wartości początkowej na dzień 31.12.2017 r. Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

     
     

Grupa

Nazwa środka trwałego

Wartość w zł

0

Grunty

            113 877 946,55   

1

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

            224 494 600,36   

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

              27 103 739,02   

3

Kotły i maszyny energetyczne

                5 687 038,09   

4

Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

            101 812 848,33   

5

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

                   729 642,87   

6

Urządzenia techniczne

              80 097 033,66   

7

Środki transportu

            142 895 438,54   

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

              32 060 851,59   

Ogółem

         728 759 139,01   

 

Metryczka

Data publikacji : 22.03.2018
Data modyfikacji : 23.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja, Marta Opyd-Ryba Wydział Finansów KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Karkowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry