Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2016 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

Grupa Nazwa środka trwałego Wartość w zł
0 Grunty                 111 155 987,91   
1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego                 229 416 699,46   
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                   27 521 684,59   
3 Kotły i maszyny energetyczne                     5 476 379,29   
4 Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                 100 933 234,20   
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                        611 454,82   
6 Urządzenia techniczne                   75 091 616,67   
7 Środki transportu                 132 977 891,85   
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane                   29 840 225,83   
Ogółem                 713 025 174,62   

Metryczka

Data publikacji : 17.03.2017
Data modyfikacji : 24.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Opyd-Ryba Wydział Finansów KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Karkowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry