Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2015 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

 

Grupa Nazwa środka trwałego Wartość w zł
0 Grunty 111 155 987,91
1 Budynki  i  lokale oraz  spółdzielcze  prawo do  lokalu użytkowego i spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  mieszkalnego

218 311 305,63

2 Obiekty  inżynierii  lądowej  i  wodnej 25 375 685,60
3 Kotły  i  maszyny  energetyczne 5 044 240,47
4 Maszyny, urządzenia i  aparaty ogólnego  zastosowania 98 030 811,26
5 Maszyny, urządzenia i aparaty  specjalistyczne 588 099,65
6 Urządzenia  techniczne 69 281 302,97
7 Środki  transportu 123 164 418,45
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości  i  wyposażenie, gdzie indziej  niesklasyfikowane 24 485 756,64
  Ogółem: 675 437 608,58

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2016
Data modyfikacji : 23.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry