Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2002 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Lp

Środki trwałe

Wartość

1

Budynki i lokale

110.099.406,34z.ł

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

15.970.705,97 zł

3

Kotły i maszyny energetyczne

1.343.669, 25 zł

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1.196.515,09 zł

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

247.494,89 zł

6

Urządzenia techniczne

1.494.635,84 zł

7

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

49.974,74 zł

Metryczka

Data publikacji : 29.03.2002
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry