Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2004 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Lp. Środki trwałe Wartość
1

Budynki i lokale

109.812.179,69 zł
2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

8.548.151,87 zł
3

Kotły i maszyny energetyczne

2.611.684,78 zł
4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1.298.197,27 zł
5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

238.994,20 zł
6

Urządzenia techniczne

2.268.726,72 zł
7

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

59.818,53 zł

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2004
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry