Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2005 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Lp

Środki trwałe

Wartość

1

Budynki i lokale

112. 548. 462, 30 zł

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

9. 040. 492, 99 zł

3

Kotły i maszyny energetyczne

2. 578. 027, 43 zł

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1. 303. 330, 30 zł

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

234. 086, 06 zł

6

Urządzenia techniczne

2. 383. 432, 87 zł

7

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

53. 421, 77 zł

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2005
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry