Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2006 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Lp

Środki trwałe

Wartość

1

Budynki i lokale

117. 609. 898, 29 zł

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

9. 182. 784, 18 zł

3

Kotły i maszyny energetyczne

2. 752. 000, 11 zł

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1. 352. 777, 09 zł

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

243. 086, 06 zł

6

Urządzenia techniczne

3. 491. 910, 18 zł

7

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

73. 722, 57 zł

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2006
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry