Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2007 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Środki trwałe

Wartość

Budynki i lokale

126. 633. 824, 73 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

11. 121. 443, 82 zł

Kotły i maszyny energetyczne

2. 556. 885, 74 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1. 344. 175, 78 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

234. 086, 06 zł

Urządzenia techniczne

4. 831. 734, 30 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

73. 722, 57 zł

Metryczka

Data publikacji : 29.03.2007
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry