Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2009 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Środki trwałe

Wartość

Budynki i lokale

156. 625. 895, 07 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

13. 239. 142, 00 zł

Kotły i maszyny energetyczne

3. 043. 689, 96 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1. 448. 281, 55 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

154. 742, 40 zł

Urządzenia techniczne

9. 757. 547, 95 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

93. 867, 36 zł

RAZEM :

184.363.166,29 zł

 

Metryczka

Data publikacji : 25.03.2009
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry