Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2010 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Środki trwałe

Wartość

Budynki i lokale

152. 792. 131, 22 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

12. 918. 108, 77 zł

Kotły i maszyny energetyczne

3. 080. 658, 24 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1. 609. 311, 08 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

154. 742, 40 zł

Urządzenia techniczne

10. 737. 564, 48 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

120. 283, 42 zł

RAZEM :

181. 412. 799, 61 zł

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2010
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry