Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2011 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Środki trwałe

Wartość

Budynki i lokale

184. 096. 699, 55 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

14. 368. 508, 59 zł

Kotły i maszyny energetyczne

3. 650. 050, 50 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1. 599. 038, 48 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

154. 742, 40 zł

Urządzenia techniczne

12. 936. 606, 75 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

120. 283, 42 zł

RAZEM :

216. 925. 929, 69 zł

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2011
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry