Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2012 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

 

ŚRODKI  TRWAŁE

 

Grupa

 

Wartość:

0

Grunty

25. 426. 135, 56 zł    

1

Budynki  i  lokale oraz  spółdzielcze  prawo do  lokalu użytkowego
i spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  mieszkalnego

185. 134. 095, 38 zł    

2

Obiekty  inżynierii  lądowej  i  wodnej

25. 356. 656, 80 zł    

3

Kotły  i  maszyny  energetyczne

4. 216. 136, 13 zł    

4

Maszyny  i  urządzenia i  aparaty ogólnego  zastosowania

89. 998. 921, 91 zł    

5

Maszyny, urządzenia i aparaty  specjalistyczne

465. 673, 76 zł    

6

Urządzenia  techniczne

67. 224. 029, 39 zł    

7

Środki  transportu

116. 611. 257, 34 zł    

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości  i  wyposażenie, gdzie indziej  niesklasyfikowane

21. 637. 104, 94 zł    

  O g ó ł e m : 

536. 070. 011, 21 zł    

 

Metryczka

Data publikacji : 29.03.2012
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry