Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2013 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

ŚRODKI  TRWAŁE

 

Grupa

 

Wartość:

0

Grunty

43 173 477,06 zł   

1

Budynki  i  lokale oraz  spółdzielcze  prawo do  lokalu użytkowego
i spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  mieszkalnego

186 240 286,30 zł    

2

Obiekty  inżynierii  lądowej  i  wodnej

20 863 732,94 zł    

3

Kotły  i  maszyny  energetyczne

4 380 722,53 zł    

4

Maszyny  i  urządzenia i  aparaty ogólnego  zastosowania

104 634 213,09 zł    

5

Maszyny, urządzenia i aparaty  specjalistyczne

515 047,08 zł    

6

Urządzenia  techniczne

66 481 017,95 zł    

7

Środki  transportu

116 049 050,26 zł    

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości  i  wyposażenie, gdzie indziej  niesklasyfikowane

22 378 702,18 zł    

  O g ó ł e m : 

564 716 249,39 zł    

 

Metryczka

Data publikacji : 29.03.2013
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry