Majątek KWP w Krakowie

Wykaz środków trwałych według wartości początkowej na dzień 31.12.2014 roku stanowiących majątek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

Grupa

 

Nazwa środka trwałego

Wartość w zł

0

Grunty

  46 100 794,24  

1

Budynki  i  lokale oraz  spółdzielcze  prawo do  lokalu użytkowego i spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  mieszkalnego

   199 213 409,13 

 

2

Obiekty  inżynierii  lądowej  i  wodnej

   22 969 309,88   

3

Kotły  i  maszyny  energetyczne

    4 407 437,23  

4

Maszyny  i  urządzenia i  aparaty ogólnego  zastosowania

    102 351 486,21  

5

Maszyny, urządzenia i aparaty  specjalistyczne

     529 766,88   

6

Urządzenia  techniczne

    66 962 145,82   

7

Środki  transportu

   117 749 171,64   

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości  i  wyposażenie, gdzie indziej  niesklasyfikowane

    23 861 687,27  

 

O g ó ł e m :

584 145 208,30   

Metryczka

Data publikacji : 31.03.2015
Data modyfikacji : 23.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry