Budżet KWP w 2003 roku - Budżet KWP w Krakowie - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP w Krakowie

Budżet KWP w 2003 roku

 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

1

Świadczenia należne policjantom

7 764 000 zł

2

Wydatki osobowe i pochodne

57 329 510 zł

3

Wydatki rzeczowe

9 667 980 zł

4

Wydatki majątkowe

6 250 000 zł

Razem: 81 011 490 zł

 

Komendy Miejskie/ Powiatowe Policji

1

Świadczenia należne policjantom

216 092 979 zł

2

Wydatki osobowe i pochodne rzeczowe

32 248 000 zł

3

Wydatki rzeczowe

30 240 550 zł

Razem: 278 581 529 zł

 

1

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

Ogółem:

2 221 200 zł

 

Metryczka

Data publikacji : 26.03.2003
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry