Budżet KWP w 2009 roku - Budżet KWP w Krakowie - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP w Krakowie

Budżet KWP w 2009 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZŁ NA ROK 2009

 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji

 

1

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi

95 776 277

2

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

  3 327 000

3

Wydatki bieżące rzeczowe

18 012 466

4

Wydatki majątkowe („inwestycyjne”)

24 621 557

RAZEM:

141 737 300

 

 

 

Komendy Miejskie/Powiatowe Policji

 

1

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi

320 832 787

2

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

  16 779 000

3

Wydatki bieżące rzeczowe

  52 940 907

4

Wydatki majątkowe („inwestycyjne”)

  29 833 000

5

Finansowanie projektów z udziałem środków z UE

   5 470 000

RAZEM:

425 855 694

 

REALIZACJA BUDŻETU KWP W KRAKOWIE ZA 2009 ROK

 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 ROZDZIAŁ

 PLAN

 WYKONANIE

 

 ROZDZIAŁ

 PLAN

 WYKONANIE

75404

               838 000,00   

            3 797 109,54   

 

75402

            8 185 661,00   

             8 182 594,38   

75405

            1 181 000,00   

            1 349 159,69   

 

75404

         142 990 544,00   

         142 920 533,27   

75497

                   -

                     446,26   

 

75405

         447 926 911,00   

         447 854 777,31   

 -

                   -

                        -

 

85156

                 19 008,00   

                 19 006,20   

 OGÓŁEM

          2 019 000,00   

          5 146 715,49   

 

 OGÓŁEM

      599 122 124,00   

      598 976 911,16   

 

Plan i wkonanie wydatków wg poszczególnych tytułów KWP w Krakowie na 31.12.2009 r.

       

Rozdział

Świadczenia

Plan

Wykonanie

%

75402

377 564,00

376 851,95

99,8

75404

4 222 488,00

4 222 208,32

100,0

75405

19 212 013,00

19 211 900,57

100,0

RAZEM

23 812 065,00

23 810 960,84

100,0

       

Rozdział

Wydatki osobowe i pochodne

Plan

Wykonanie

%

75402

6 809 794,00

6 809 146,74

99,99

75404

99 799 102,00

99 796 190,72

100,00

75405

333 969 599,00

333 900 868,00

99,98

85156

19 008,00

19 006,20

 

RAZEM

440 597 503,00

440 525 211,66

99,98

       

Rozdział

Wydatki rzeczowe

Plan

Wykonanie

%

75402

972 603,00

971 765,69

99,91

75404

17 059 481,00

16 993 745,77

99,61

75405

64 465 789,00

64 462 499,75

99,99

RAZEM

82 497 873,00

82 428 011,21

99,92

       

Rozdział

Wydatki majątkowe

Plan

Wykonanie

%

75402

25 700,00

24 830,00

96,6

75404

21 909 473,00

21 908 388,46

100,0

75405

30 279 510,00

30 279 508,99

100,0

RAZEM

52 214 683,00

52 212 727,45

100,0

OGÓŁEM

599 122 124,00

598 976 911,16

99,98

       

  Plan i wydatki ogółem w poszczególnych rozdziałach wg stanu  na 31.12.2009 r.

       

Rozdział

Wydatki ogółem

Plan

Wykonanie

%

75402

8 185 661,00

8 182 594,38

100,0

75404

142 990 544,00

142 920 533,27

100,0

75405

447 926 911,00

447 854 777,31

100,0

85156

19 008,00

19 006,20

100,0

RAZEM

599 122 124,00

598 976 911,16

100,0

 

 

Metryczka

Data publikacji : 31.03.2009
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry