Budżet KWP w 2010 roku - Budżet KWP w Krakowie - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP w Krakowie

Budżet KWP w 2010 roku

 

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZŁ NA ROK 2010:

 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji

 

1

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi

99 639 541

2

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

  3 360 000

3

Wydatki bieżące rzeczowe

12 194 528

4

Wydatki majątkowe ("inwestycyjne")

12 934 889

RAZEM:

128 128 958


 

 

 

Komendy Miejskie / Powiatowe Policji

 

1

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi

322 008 531

2

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

  16 947 000

3

Wydatki bieżące rzeczowe

  35 999 128

4

Wydatki majątkowe ("inwestycyjne")

  29 833 000

5

Finansowanie projektów z udziałem środków z UE

   4 292 889

RAZEM:

389 247 548

 

REALIZACJA BUDŻETU KWP W KRAKOWIE ZA 2010 ROK

 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 ROZDZIAŁ

 PLAN

 WYKONANIE

 

 ROZDZIAŁ

 PLAN

 WYKONANIE

75404

            1 561 000,00   

            1 131 720,16   

 

75402

             8 583 479,00   

            8 583 448,02   

75405

            1 433 000,00   

            1 255 862,34   

 

75404

         133 488 450,00   

         133 314 453,41   

75497

                           -     

                           -     

 

75405

         416 671 777,00   

         416 164 362,12   

-

                           -     

                           -     

 

75478

            1 839 604,00   

            1 839 512,67   

 OGÓŁEM

          2 994 000,00   

          2 387 582,50   

 

 OGÓŁEM

      560 583 310,00   

      559 901 776,22   

 

Plan i wkonanie wydatków według poszczególnych tytułów KWP w Krakowie na 31.12.2010 r.

       

Rozdział

Świadczenia

Plan

Wykonanie

%

75402

286 070,00

286 065,66

100,0

75404

4 411 048,00

4 411 043,18

100,0

75405

19 737 700,00

19 737 691,15

100,0

RAZEM

24 434 818,00

24 434 799,99

100,0

       

Rozdział

Wydatki osobowe i pochodne

Plan

Wykonanie

%

75402

7 243 899,00

7 243 890,48

100,00

75404

99 475 948,00

99 472 413,70

100,00

75405

338 283 087,00

338 283 073,64

100,00

RAZEM

445 002 934,00

444 999 377,82

100,00

       

Rozdział

Wydatki rzeczowe

Plan

Wykonanie

%

75402

1 053 510,00

1 053 491,88

100,00

75404

15 242 090,00

15 188 022,37

99,65

75405

49 124 348,00

49 099 640,33

99,95

75478

1 835 524,00

1 835 432,99

100,00

RAZEM

67 255 472,00

67 176 587,57

99,88

       

Rozdział

Wydatki majątkowe

Plan

Wykonanie

%

75402

0,00

0,00

0,0

75404

14 359 364,00

14 242 974,16

99,2

75405

9 526 642,00

9 043 957,00

94,9

75478

4 080,00

4 079,68

100,0

RAZEM

23 890 086,00

23 291 010,84

97,5

       

  Plan i wydatki ogółem w poszczególnych rozdziałach wg stanu  na 31.12.2010 r.

       

Rozdział

Wydatki ogółem

Plan

Wykonanie

%

75402

8 583 479,00

8 583 448,02

100,0

75404

133 488 450,00

133 314 453,41

99,9

75405

416 671 777,00

416 164 362,12

99,9

75478

1 839 604,00

1 839 512,67

100,0

RAZEM

560 583 310,00

559 901 776,22

99,9

 

Metryczka

Data publikacji : 31.03.2010
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry