Budżet KWP w 2011 roku - Budżet KWP w Krakowie - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP w Krakowie

Budżet KWP w 2011 roku

Plan wydatków budżetowych w zł przyznanych w 2011 roku

(stan na dzień 23.02.2011 r.)


 

Wyszczególnienie

Rozdział

Rozdział

RAZEM ŚRODKI

75404

75405

KWP

KPP/M

2011 r.

2011 r.

1.

2.

3.

4.

osobowe i pochodne

 

97 326 000

324 517 000

421 843 000

świadczenia

 

4 364 000

20 087 000

24 451 000

rzeczowe

 

13 933 000

50 400 000

64 333 000

w tym: remonty

 

 

 

0

majątkowe

 

1 869 000

14 671 000

16 540 000

w tym: inwestycje budowlane

 

 

 

0

finansowanie projektów z udziałem środków z UE

100 000

729 000

829 000

RAZEM:

 

117 592 000

410 404 000

527 996 000

 

REALIZACJA BUDŻETU KWP W KRAKOWIE ZA 2011 ROK

 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 ROZDZIAŁ

 PLAN

 WYKONANIE

 

 ROZDZIAŁ

 PLAN

 WYKONANIE

75404

               982 000,00   

            1 150 580,68   

 

75402

       8 764 079,00   

       8 757 117,07   

75405

            1 225 000,00   

            1 536 176,18   

 

75404

         123 988 374,00   

         123 589 980,18   

75493

               360 000,00   

               427 897,02   

 

75405

         432 200 522,00   

         432 182 365,08   

75494

                  5 000,00   

                  2 506,00   

 

75076

               194 517,00   

               174 329,32   

 OGÓŁEM

          2 572 000,00   

          3 117 159,88   

 

 OGÓŁEM

      565 147 492,00   

      564 703 791,65   

 

Plan i wkonanie wydatków wg poszczególnych tytułów KWP w Krakowie  na 31.12.2011 rok                

       

Rozdział

Świadczenia

Plan

Wykonanie

%

75402

289 144,00

288 853,24

99,90

75404

4 417 255,00

4 417 250,73

100,000

75405

20 754 156,00

20 754 152,71

100,000

RAZEM

25 460 555,00

25 460 256,68

99,999

       

Rozdział

Wydatki osobowe i pochodne

Plan

Wykonanie

%

75402

7 317 624,00

7 317 614,95

100,0

75404

100 414 388,00

100 414 375,12

100,0

75405

339 571 522,00

339 571 510,20

100,0

75076

36 000,00

35 999,67

100,0

RAZEM

447 339 534,00

447 339 499,94

100,0

       
       
       

Rozdział

Wydatki rzeczowe

Plan

Wykonanie

%

75402

1 157 311,00

 1 150 648,88

99,4

75404

16 023 891,00

 15 891 722,66

99,2

75405

60 038 533,00

 60 036 781,42

100,0

75076

158 517,00

138 329,65

87,3

RAZEM

77 378 252,00

77 217 482,61

99,79

       
       
       

Rozdział

Wydatki majątkowe

Plan

Wykonanie

%

75402

0,00

0,00

0,0

75404

3 132 840,00

2 866 631,67

91,5

75405

11 836 311,00

11 819 920,75

99,9

RAZEM

14 969 151,00

14 686 552,42

98,11

       

  Plan i wydatki ogółem w poszczególnych rozdziałach wg stanu  na 31.12.2011 r.

       

Rozdział

Całość budżetu

Plan

Wykonanie

%

75402

8 764 079,00

8 757 117,07

99,92

75404

123 988 374,00

123 589 980,18

99,68

75405

432 200 522,00

432 182 365,08

99,996

75076

194 517,00

174 329,32

89,622

RAZEM

565 147 492,00

564 703 791,65

99,92

 

Metryczka

Data publikacji : 31.03.2011
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry