Budżet KWP w 2012 roku - Budżet KWP w Krakowie - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP w Krakowie

Budżet KWP w 2012 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZŁ PRZYZNANYCH W 2012 ROKU

na dzień 22.03.2012 rok

Wyszczególnienie

Rozdział

Rozdział

RAZEM ŚRODKI

75404

75405

KWP

KPP/M

2012 r.

2012 r.

1.

2.

3.

4.

osobowe i pochodne

 

98 311 000

324 533 000

422 844 000

świadczenia

 

4 411 000

20 489 000

24 900 000

rzeczowe

 

13 557 000

47 032 000

60 589 000

majątkowe

 

0

0

0

Finansowanie projektów z udziałem środków z UE

17 000

3 720 000

3 737 000

RAZEM:

 

116 296 000

395 774 000

512 070 000

 

REALIZACJA BUDŻETU KWP W KRAKOWIE ZA 2012 ROK

 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 ROZDZIAŁ

 PLAN

 WYKONANIE

 

 ROZDZIAŁ

 PLAN

 WYKONANIE

75404

               833 000,00   

            1 038 704,23   

 

75404

         127 046 593,00   

         126 709 968,07   

75405

            1 383 000,00   

            1 466 009,08   

 

75405

         443 754 631,00   

         443 228 659,24   

75493

            1 138 000,00   

               469 146,14   

 

                -

                           -     

                           -     

 OGÓŁEM

          3 354 000,00   

          2 973 859,45   

 

 OGÓŁEM

      570 801 224,00   

      569 938 627,31   

 

Plan i wkonanie wydatków wg poszczególnych tytułówKWP w Krakowie  na 31.12.2012 rok

       

Rozdział

Świadczenia

Plan

Wykonanie

%

75404

4 275 768,00

4 273 061,84

99,94

75405

20 918 579,00

20 917 182,38

99,99

RAZEM

25 194 347,00

25 190 244,22

99,98

       

Rozdział

Wydatki osobowe i pochodne

Plan

Wykonanie

%

75404

104 044 329,00

 104 005 833,08

99,96

75405

355 640 865,00

355 438 336,07

99,94

RAZEM

459 685 194,00

459 444 169,15

99,95

       

Rozdział

Wydatki rzeczowe

Plan

Wykonanie

%

75404

16 855 275,00

16 800 634,08

99,68

75405

60 800 238,00

 60 752 116,75

99,92

RAZEM

77 655 513,00

77 552 750,83

99,87

       

Rozdział

Wydatki majątkowe

Plan

Wykonanie

%

75404

1 871 221,00

1 630 439,07

87,13

75405

6 394 949,00

6 121 024,04

95,72

RAZEM

8 266 170,00

7 751 463,11

93,77

       
 

  Plan i wydatki ogółem w poszczególnych rozdziałach wg stanu  na 31.12.2012 rok

Rozdział

Całość budżetu

Plan

Wykonanie

%

75404

127 046 593,00

126 709 968,07

99,74

75405

443 754 631,00

443 228 659,24

99,88

RAZEM

570 801 224,00

569 938 627,31

99,85

 

 

Metryczka

Data publikacji : 26.03.2012
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry