Budżet KWP w 2012 roku - Budżet KWP w Krakowie - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP w Krakowie

Budżet KWP w 2012 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZŁ PRZYZNANYCH W 2012 ROKU

na dzień 22.03.2012 rok

Wyszczególnienie

Rozdział

Rozdział

RAZEM ŚRODKI

75404

75405

KWP

KPP/M

2012 r.

2012 r.

1.

2.

3.

4.

osobowe i pochodne

 

98 311 000

324 533 000

422 844 000

świadczenia

 

4 411 000

20 489 000

24 900 000

rzeczowe

 

13 557 000

47 032 000

60 589 000

majątkowe

 

0

0

0

Finansowanie projektów z udziałem środków z UE

17 000

3 720 000

3 737 000

RAZEM:

 

116 296 000

395 774 000

512 070 000

 

REALIZACJA BUDŻETU KWP W KRAKOWIE ZA 2012 ROK

 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 ROZDZIAŁ

 PLAN

 WYKONANIE

 

 ROZDZIAŁ

 PLAN

 WYKONANIE

75404

               833 000,00   

            1 038 704,23   

 

75404

         127 046 593,00   

         126 709 968,07   

75405

            1 383 000,00   

            1 466 009,08   

 

75405

         443 754 631,00   

         443 228 659,24   

75493

            1 138 000,00   

               469 146,14   

 

                -

                           -     

                           -     

 OGÓŁEM

          3 354 000,00   

          2 973 859,45   

 

 OGÓŁEM

      570 801 224,00   

      569 938 627,31   

 

Plan i wkonanie wydatków wg poszczególnych tytułówKWP w Krakowie  na 31.12.2012 rok

       

Rozdział

Świadczenia

Plan

Wykonanie

%

75404

4 275 768,00

4 273 061,84

99,94

75405

20 918 579,00

20 917 182,38

99,99

RAZEM

25 194 347,00

25 190 244,22

99,98

       

Rozdział

Wydatki osobowe i pochodne

Plan

Wykonanie

%

75404

104 044 329,00

 104 005 833,08

99,96

75405

355 640 865,00

355 438 336,07

99,94

RAZEM

459 685 194,00

459 444 169,15

99,95

       

Rozdział

Wydatki rzeczowe

Plan

Wykonanie

%

75404

16 855 275,00

16 800 634,08

99,68

75405

60 800 238,00

 60 752 116,75

99,92

RAZEM

77 655 513,00

77 552 750,83

99,87

       

Rozdział

Wydatki majątkowe

Plan

Wykonanie

%

75404

1 871 221,00

1 630 439,07

87,13

75405

6 394 949,00

6 121 024,04

95,72

RAZEM

8 266 170,00

7 751 463,11

93,77

       
 

  Plan i wydatki ogółem w poszczególnych rozdziałach wg stanu  na 31.12.2012 rok

Rozdział

Całość budżetu

Plan

Wykonanie

%

75404

127 046 593,00

126 709 968,07

99,74

75405

443 754 631,00

443 228 659,24

99,88

RAZEM

570 801 224,00

569 938 627,31

99,85

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.03.2012
Data modyfikacji 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry