Budżet KWP w 2013 roku - Budżet KWP w Krakowie - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP w Krakowie

Budżet KWP w 2013 roku

 

 

 

 

Plan wydatków budżetowych w zł przyznanych w 2013 roku

(na dzień 22.02.2013 r.)

 

Wyszczególnienie Rozdział Rozdział Rozdział RAZEM ŚRODKI
75402 75404 75405
CBŚ i BSW KWP KPP/M
2013 r. 2013 r. 2013 r.
   1. 2. 3. 4.
osobowe i pochodne   7 254 000 103 144 000 351 808 000 462 206 000
świadczenia   289 000 4 382 000 20 702 000 25 373 000
rzeczowe   1 454 000 14 484 000 53 722 000 69 660 000
w tym: remonty   50 000 309 000 3 312 000 3 621 000
majątkowe   0 167 000 2 749 000 2 916 000
w tym: inwestycje budowlane   0 0 1 678 000 1 678 000
Finansowanie projektów z udziałem środków z UE 0 0 0 0
RAZEM:   8 997 000 122 177 000 428 981 000 560 155 000

 

REALIZACJA BUDŻETU KWP W KRAKOWIE ZA 2013 ROK

 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 ROZDZIAŁ

 PLAN

 WYKONANIE

 

 ROZDZIAŁ

 PLAN

 WYKONANIE

75404

               913 000,00   

            1 763 716,33   

 

75402

           9 167 871,00   

            9 167 609,70   

75405

            1 498 000,00   

            1 421 939,03   

 

75404

        140 413 558,00   

         140 234 331,41   

75493

                           -     

               154 480,43   

 

75405

        467 900 025,00   

         467 805 864,85   

 OGÓŁEM

          2 411 000,00   

          3 340 135,79   

 

 OGÓŁEM

      617 481 454,00   

      617 207 805,96   

 

Plan i wkonanie wydatków wg poszczególnych tytułówKWP w Krakowie  na 31.12.2013 rok

       

Rozdział

Świadczenia

Plan

Wykonanie

%

75402

327 164,00

327 162,38

100,00

75404

4 646 617,00

4 646 611,18

100,00

75405

20 006 619,00

20 006 613,25

100,00

RAZEM

24 980 400,00

24 980 386,81

100,00

       

Rozdział

Wydatki osobowe i pochodne

Plan

Wykonanie

%

75402

7 261 764,00

7 261 552,74

99,997

75404

111 390 841,00

111 390 823,50

100,00

75405

379 772 948,00

379 772 929,76

100,00

RAZEM

498 425 553,00

498 425 306,00

100,00

       

Rozdział

Wydatki rzeczowe

Plan

Wykonanie

%

75402

1 578 943,00

1 578 894,58

99,997

75404

20 389 286,00

20 381 298,95

99,96

75405

62 907 008,00

62 812 875,31

99,85

RAZEM

84 875 237,00

84 773 068,84

99,88

       

Rozdział

Wydatki majątkowe

Plan

Wykonanie

%

75402

0,00

0,00

0,00

75404

3 986 814,00

3 815 597,78

95,71

75405

5 213 450,00

5 213 446,53

100,00

RAZEM

9 200 264,00

9 029 044,31

98,14

       
 

  Plan i wydatki ogółem w poszczególnych rozdziałach wg stanu  na 31.12.2013 rok

Rozdział

Całość budżetu

Plan

Wykonanie

%

75402

9 167 871,00

9 167 609,70

100,00

75404

140 413 558,00

140 234 331,41

99,87

75405

467 900 025,00

467 805 864,85

99,98

RAZEM

617 481 454,00

617 207 805,96

99,96

 

Metryczka

Data publikacji : 26.02.2013
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry