Budżet KWP w 2014 roku - Budżet KWP w Krakowie - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP w Krakowie

Budżet KWP w 2014 roku

Plan wydatków budżetowych w zł przyznanych w 2014 roku

(na dzień 18.02.2014 )

 

Wyszczególnienie

Rozdział

Rozdział

Rozdział

RAZEM ŚRODKI

75402

75404

75405

CBŚ i BSW

KWP

KPP/M

2014 r.

2014 r.

2014 r.

 

 1.

2.

3.

4.

osobowe i pochodne

 

6 952 000

103 886 000

356 844 000

467 682 000

świadczenia

335 000

4 887 000

21 492 000

26 714 000

rzeczowe

1 471 000

16 453 000

52 171 000

70 095 000

w tym: remonty

0

247 000

4 387 000

4 634 000

majątkowe

0

5 470 000

6 327 000

11 797 000

w tym: inwestycje budowlane

0

0

1 678 000

1 678 000

Finansowanie projektów z udziałem środków z UE

0

0

18 000

18 000

RAZEM:

 

8 758 000

130 696 000

436 852 000

576 306 000

Opracował:
Zespół ds. Budżetu
tel. (12) 61 54 693

 

 

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych tytułów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na 31.12.2014 r.
Rozdział Świadczenia
Plan Wykonanie %
75401 37 196,00 28 402,44 76,36
75402 235 739,00 235 736,95 100,00
75404 4 819 296,00 4 819 274,51 100,00
75405 20 066 696,00 20 066 683,67 100,00
75495 0,00 0,00 0,00
RAZEM 25 158 927,00 25 150 097,57 99,96
       
Rozdział Wydatki osobowe i pochodne
Plan Wykonanie %
75401 1 293 590,00 1 293 573,28 100,00
75402 6 381 463,00 6 379 205,69 99,96
75404 109 844 290,00 109 838 109,28 99,99
75405 376 982 643,00 376 979 053,73 100,00
75495 0,00 0,00 0,00
RAZEM 494 501 986,00 494 489 941,98 100,00
       
Rozdział Wydatki rzeczowe
Plan Wykonanie %
75401 386 619,00 377 153,54 97,55
75402 1 047 073,00 1 047 035,54 100,00
75404 19 625 846,00 19 612 643,50 99,93
75405 64 169 981,00 64 128 503,44 99,94
75495 183 961,00 183 753,29 99,89
RAZEM 85 413 480,00 85 349 089,31 99,92
       
Rozdział Wydatki majątkowe
Plan Wykonanie %
75401 0,00 0,00 0,00
75402 0,00 0,00 0,00
75404 6 706 867,00 6 706 239,69 99,99
75405 6 172 815,00 6 172 814,75 100,00
75495 239 824,00 239 803,42 99,99
RAZEM 13 119 506,00 13 118 857,86 100,00
 
Rozdział Ogółem budżet
Plan Wykonanie %
75401 1 717 405,00 1 699 129,26 98,94
75402 7 664 275,00 7 661 978,18 99,97
75404 140 996 299,00 140 976 266,98 99,99
75405 467 392 135,00 467 347 055,59 99,99
75495 423 785,00 423 556,71 99,95
RAZEM 618 193 899,00 618 107 986,72 99,99

 

 

Metryczka

Data publikacji : 09.05.2014
Data modyfikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry