Budżet KWP w 2015 roku - Budżet KWP w Krakowie - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet KWP w Krakowie

Budżet KWP w 2015 roku

Plan wydatków budżetowych w zł przyznanych w 2015 roku

na dzień 16.02.2015

 

Wyszczególnienie

Rozdział

Rozdział

Rozdział

Rozdział

RAZEM ŚRODKI

75401

75402

75404

75405

CBŚP

 BSW KGP

KWP

KPP/M

2015 r.

2015 r.

2015 r.

2015 r.

1.

 

 

2.

3.

4.

osobowe i pochodne

 

7 315 000

 

106 326 000

363 275 000

476 916 000

świadczenia

 

308 000

1 000

4 960 000

21 814 000

27 083 000

rzeczowe

 

1 260 000

120 000

16 971 000

52 688 000

71 039 000

w tym: remonty

 

0

0

669 000

5 173 000

5 842 000

majątkowe

 

0

0

4 063 000

11 894 000

15 957 000

w tym: inwestycje budowlane

 

0

0

674 000

11 894 000

12 568 000

Współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE

0

0

151 000

0

151 000

RAZEM:

 

8 883 000

121 000

132 471 000

449 671 000

591 146 000

 

Opracował:
Zespół ds. Budżetu
tel. (12) 61 54 693

 

Plan i wykonanie wydatków (w zł) według poszczególnych tytułów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  na 31.12.2015 r.                               

Rozdział

Świadczenia

Plan

Wykonanie

%

75212

2 951,00

2 950,22

99,97

75401

314 881,00

314 870,61

100,00

75402

3 611,00

3 610,80

99,99

75404

4 915 433,00

4 915 418,94

100,00

75405

21 233 753,00

21 233 740,21

100,00

75495

0,00

0,00

0,00

RAZEM

26 470 629,00

26 470 590,78

100,00

Rozdział

Wydatki osobowe i pochodne

Plan

Wykonanie

%

75212

78,00

77,05

98,78

75401

7 403 559,00

7 403 551,61

100,00

75402

0,00

0,00

0,00

75404

112 344 017,00

112 344 005,42

100,00

75405

371 270 559,00

371 270 547,60

100,00

75495

0,00

0,00

0,00

RAZEM

491 018 213,00

491 018 181,68

100,00

Rozdział

Wydatki rzeczowe

Plan

Wykonanie

%

75212

13,00

13,00

100

75401

1 229 407,00

1 229 377,74

100,00

75402

194 552,00

194 526,95

99,99

75404

19 449 027,53

19 393 729,07

99,72

75405

62 501 666,00

62 501 116,02

100,00

75495

403 473,00

390 252,14

96,72

RAZEM

83 778 138,53

83 709 014,92

99,92

Rozdział

Wydatki majątkowe

Plan

Wykonanie

%

75212

0,00

0,00

0,00

75401

107 287,00

107 285,69

100,00

75402

0,00

0,00

0,00

75404

5 035 774,38

5 028 488,15

99,86

75405

22 613 459,49

22 613 452,49

100,00

75495

186 183,00

168 527,22

90,52

RAZEM

27 942 703,87

27 917 753,55

99,91

Rozdział

Ogółem budżet

Plan

Wykonanie

%

75212

3 042,00

3 040,27

99,94

75401

9 055 134,00

9 055 085,65

100,00

75402

198 163,00

198 137,75

99,99

75404

141 744 251,91

141 681 641,58

99,96

75405

477 619 437,49

477 618 856,32

100,00

75495

589 656,00

558 779,36

94,76

RAZEM

629 209 684,40

629 115 540,93

99,99

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 04.03.2015
Data modyfikacji : 19.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Zbroja Wydział Finansów KWP w Krakowie - Zespół ds. Budżetu
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry