Procedura udzielania informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Procedura udzielania informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Kogo dotyczy:

Każda osoba zainteresowana ma prawo uzyskać ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych bądź tymczasowych dotyczącą punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji.

 

Miejsce składania dokumentów i załatwienia sprawy:

W województwie małopolskim:

Ustną informację można uzyskać (nieodpłatnie) po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (Kraków, ul. Mogilska 109, pok. 407 – w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) lub w każdej Komendzie Powiatowej i Miejskiej Policji oraz
w Komisariatach Policji w miarę możliwości technicznych wglądu do bazy danych.

Pisemne zaświadczenie na żądanie zainteresowanego można uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie (Kraków, ul. Mogilska 109, pok. 407 – w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) oraz w każdej Komendzie Powiatowej i Miejskiej Policji, a w Komisariatach Policji w miarę możliwości technicznych wglądu do bazy danych.

 

Wymagane dokumenty do uzyskania zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:

  1. Złożyć podanie o wydanie zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (pobierz plik).
  2. Wnieść opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.

 

Informacje o opłacie:

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za zaświadczenie o wpisie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wpłacana jest na konto organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu administracyjnego, który wydaje dokument.

Konto organu podatkowego w przypadku, gdy zaświadczenie wydaje KWP Kraków:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa

Bank Pekao S.A.

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek organu podatkowego bezgotówkowo (przelewem).

 

Termin zakończenia procedury:

Zgodnie z art. 217 §3 KPA. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 

Akty prawne związane z procedurą:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Pliki do pobrania

  • wniosek
    27.02.2014 11:00
    (pdf 115.22 KB)

Metryczka

Data publikacji 27.02.2014
Data modyfikacji 10.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Biel-Radwańska, Marcin Filipek Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry